Документа


Школски развојни план 2018-2023

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности

Коментар Правилника о оцењивању 19082013

Стручни коментар Правилника о оцењивању 19082013

Правилник о календару образовно-васпитног рада 2015-2016

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Измена и допуна правилника о систематизацији

Коментар Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Koдекс одевања у школи

——————————————————————————————————————–

Нови правилници- јул 2014. године

Правилник о наставном плану за први и други разред 21072014

Правилник о наставном програму за шести разред 21072014

Правилник о наставном програму за осми разред 21072014

Правилници за наставне планове

Правилник о наставном плану за четврти разред 1.2.3. и 4. разред и наставном програму за трећи разред 30012013

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред 20052013

Правилник о наставном програму за четврти разред 30012013

Правилник о наставном програму за пети разред 30012013

Правилник о наставном плану и програму за пети разред 20052013

Правилник о наставном програму за шести разред 30012013

Правилник о наставном програму за седми разред 13062013

Правилник о наставном програму за осми разред 13062013

Advertisements