Информације од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја


Завршни рачун ОШ „Светозар Марковић“ 2017

Завршни рачун ОШ „Светозар Марковић“ 2018

Годишњи Финансијски извештај 2019

Годишњи Финансијски извештај 2020

Годишњи Финансијски извештај 2021:

Годишњи Финансијски извештај 2022:


Финансијски  план „Светозар Марковић“2019

Измена финансијског  планa „Светозар Марковић“2019

Финансијски план ОШ „Светозар Марковић“ 2020

Финансијски план ОШ „Светозар Марковић“ 2021

Финансијски план ОШ „Светозар Марковић“ 2022