Информације од јавног значаја

Завршни рачун ОШ „Светозар Марковић“ 2017

Завршни рачун ОШ „Светозар Марковић“ 2018

Финансијски  план „Светозар Марковић“2019

Измена финансијског  планa „Светозар Марковић“2019