Наставно особље

Учитељи:

 1. Ивана Станишић, професор разредне наставе
 2. Јелена Јовановић, професор разредне наставе
 3. Сузана Петровић, професор разредне наставе
 4. Милена Банковић, професор разредне наставе
 5. Гордана Ђајић, наставник разредне наставе
 6. Јована Миловановић, професор разредне наставе
 7. Катарина Симовић, професор разредне наставе
 8. Марија Недељковић, професор разредне наставе
 9. Јасмина Мајсторовић, професор разредне наставе
 10. Татјана Крстић, наставник разредне наставе
 11. Златана Зарић, професор разредне наставе
 12. Драгана Даниловић, професор разредне наставе
 13. Данијела Арсић, професор разредне наставе
 14. Жаклина Перишић, професор разредне наставе
 15. Јасна Марјановић, професор разредне наставе
 16. Марија Малинић, професор разредне наставе

Наставници:

 1. Ана Милуновић, професор српског језика
 2. Слободан Миловановић, наставник српског језика
 3. Јасмина Булатовић, професор српског језика
 4. Гордана Миљковић, професор српског језика
 5. Весна Шућур, професор енглеског језика
 6. Оливера Илић, професор енглеског језика
 7. Александра Грковић, професор енглеског језика
 8. Верица Ђорђевић, професор енглеског језика
 9. Владимир Јовановић, професор енглеског језика
 10. Гордана Кастратовић, професор француског језика
 11. Јелена Ђонић, професор италијанског језика
 12. Лидија Пајовић, професор италијанског језика
 13. Бојана Ђуричић, професор италијанског језика
 14. Кристина Трујић, професор ликовне културе
 15. Тома Томић, професор ликовне културе
 16. Драгана Милићевић, професор музичке културе
 17. Ивана Обрадовић, професор музичке културе
 18. др Вукашин Дедовић, доктор историјских наука
 19. Ана Каличанин, професор историје
 20. Јелена Јеросимић, професор историје
 21. Марија Стефановић, професор географије
 22. Радуна Савић,  професор географије
 23. мр Данијела Слијепчевић, професор географије
 24. Наташа Китановић, професор физике
 25. Ана Сташевић, професор физике
 26. Љубиша Вељковић, професор физике
 27. Драгана Бркушанин, професор математике
 28. Снежана Ђорђевић, професор математике
 29. Александра Стојановић, професор математике
 30. Драгана Милосављевић Јовановић, професор математике и информатике
 31. Милош Николић, професор математике
 32. Гордана Киковић, професор биологије
 33. Душица Бирјуков, професор биологије
 34. Весна Антонијевић, професор хемије
 35. Данијела Петровић, професор хемије
 36. Снежана Недељковић, професор техничког и информатичког образовања
 37. Предраг Великинац, професор техничког и информатичког образовања
 38. Ненад Лешевић, професор физичког васпитања
 39. Зоран Јаковљевић, професор физичког васпитања
 40. Милован Бојовић, професор физичког васпитања
 41. Марина Јевремовић, професор физичког васпитања
 42. Милован Бојовић, професор физичког васпитања
 43. Златко Недељковић, професор информатике
 44. Иван Јовановић, професор информатике
 45. Jaсмина Ратковић, професор грађанског васпитања
 46. Драгана Терзић, професор верске наставе