Наставно особље

Учитељи:

 1. Јасмина Мајсторовић, професор разредне наставе
 2. Татјана Крстић, наставник разредне наставе
 3. Златана Зарић, професор разредне наставе
 4. Драгана Даниловић, професор разредне наставе
 5. Марија Симић, професор разредне наставе
 6. Жаклина Перишић, професор разредне наставе
 7. Јасна Марјановић, професор разредне наставе
 8. Марија Малинић, професор разредне наставе
 9. Ивана Станишић, професор разредне наставе
 10. Јелена Јовановић, професор разредне наставе
 11. Данијела Арсић, професор разредне наставе
 12. Сузана Петровић, професор разредне наставе
 13. Гордана Ђајић, наставник разредне наставе
 14. Јована Миловановић, професор разредне наставе
 15. Катарина Симовић, професор разредне наставе
 16. Марија Недељковић, професор разредне наставе

Наставници:

 1. Ана Милуновић, професор српског језика
 2. Слободан Миловановић, наставник српског језика
 3. Јасмина Булатовић, професор српског језика
 4. Гордана Миљковић, професор српског језика
 5. Весна Шућур, професор енглеског језика
 6. Оливера Илић, професор енглеског језика
 7. Александра Грковић, професор енглеског језика
 8. Верица Ђорђевић, професор енглеског језика
 9. Владимир Јовановић, професор енглеског језика
 10. Гордана Кастратовић, професор француског језика
 11. Јелена Бишевац, професор италијанског језика
 12. Лидија Пајовић, професор италијанског језика
 13. Анђелка Јанић, професор италијанског језика
 14. Немања Миљковић, професор италијанског језика
 15. Кристина Трујић, професор ликовне културе
 16. Тома Томић, професор ликовне културе
 17. Драгана Милићевић, професор музичке културе
 18. Ивана Обрадовић, професор музичке културе
 19. Јелена Димитријевић, професор музичке културе
 20. др Вукашин Дедовић, доктор историјских наука
 21. Ана Каличанин, професор историје
 22. Биљана Мандић Димитријевић, професор историје
 23. Јелена Јеросимић, професор историје
 24. Марија Стефановић, професор географије
 25. Радуна Савић,  професор географије
 26. мр Данијела Слијепчевић, професор географије
 27. Ивана Лешевић, професор географије
 28. Наташа Китановић, професор физике
 29. Јасмина Милојевић, професор физике
 30. Драгана Бркушанин, професор математике
 31. Снежана Ђорђевић, професор математике
 32. Александра Стојановић, професор математике
 33. Милош Николић, професор математике
 34. Гордана Киковић, професор биологије
 35. Љиљана Ерац, професор биологије
 36. Љиљана Божовић, наставник хемије
 37. Снежана Недељковић, професор техничког и информатичког образовања
 38. Предраг Великинац, професор техничког и информатичког образовања
 39. Горан Кошанин, професор физичког васпитања
 40. Ненад Лешевић, професор физичког васпитања
 41. Зоран Јаковљевић, професор физичког васпитања
 42. Петар Замахајев, професор физичког васпитања
 43. Соња Мојсиловић Вујић, професор физичког васпитања
 44. Невена Мартић, професор информатике
 45. Златко Недељковић, професор информатике
 46. Ненад Станојевић, професор информатике
 47. Сања Томић Луковић, професор грађанског васпитања
 48. Алекса Попадић, професор грађанског васпитања
 49. Драгана Костадиновић, професор верске наставе