Пројекат ОПД

Пројекат Образовање за права детета

Замислите да живимо у свету у ком је Конвенција о правима детета најважнији међународни правни документ. И замислите да тај документ није само слово закона на папиру, већ да свет заиста почива на поштовању права детета и да се то види свуда: у стварном животу, на улици у кући, у школи…

Такав свет би, несумњиво, био много пријатније место за живот. Можда нам неке ствари говоре да је тај свет далеко, али то не треба да нас спречава да му тежимо, имајући при том различите улоге.

То је био један од разлога да се покрене пројекат Образовање за права детета. Он је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Зато је веома важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

Комитет за права детета је 2008. године нашој земљи упутио низ препорука. Неке од њих се односе и на образовни систем, у смислу да учење о правима детета треба да буде заступљено у школама.

Зато смо осмислили овај пројекат који има следеће циљеве:

– Да креира модел примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији

– Да ојача капацитете школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета

– Да оснажи децу, родитеље и друге чиниоце образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама

Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадwи са 5 огранизација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији. Партнерске организације су Удружења „Нексус”  из Врања, „Имам идеју” из Краљева, „Друштво за заштиту деце и младих – Отворени клуб” из Ниша и „Центар за креативни развој” из Књажевца. Партнерске школе у којима се одвија пројекат су основне школе:  „Светозар Марковић” и „Јован Јовановић Змај” из Врања, „Светозар Марковић” и „Чибуковачки партизани” из Краљева, „Стефан Немања” и „Учитељ Таса” из Ниша, „Митрополит Михаило” из Сокобање, „Вук Караџић” из  Књажевца, „Нада Матић“ и Прва основна школа Краља Петра II из Ужица.

Пројекат се реализује уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације.

Пројекат подржава и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Писмо подршке МПНТР
Писмо подршке МПНТР

Пројекат је осмишљен тако да се њиме постигну дугорочни одрживи резултати, а биће остварен кроз три трогодишња циклуса. У првом циклусу (2013 – 2015) планиране су следеће активности:

– Тренинзи за наставнике о правима детета

– Тренинзи за чланове Ученичких парламената о правима детета

– Тренинзи за родитеље о правима детета

– Примена образовања о правима детета у редовној наставни у свим разредима основне школе

– Реализација акција Ученичких парламената и Савета родитеља са циљем промоције права детета на нивоу партнерских школа

– Израда Индикатора остварености права детета у образовном систему

– Креирање два приручника о правима детета и то за рад са наставницима и рад са Ученичким парламентима, као и ресурс пакета за наставнике за примену образовања о правима детета у редовној настави.

Оцену из познавања Права детета неће нам дати учитељ или наставник, већ животне околности у којима се можемо наћи. Зато се права детета не уче, него се живе, јер су она проистекла из потребе да деца уживају сигурност и безбедност, у сваком сегменту живота.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Извештај програма размене Швајцарска октобар 2013.

Извештај програма размене Швајцарска мај-јун 2014.

Извештај о реализацији пројекта Образовање за права детета у школској 2014-2015. години

Извештај програма размене у Дечјем селу – мај 2015

Извештај програма размене у Дечјем селу – јун 2015

Извештај програма размене у Дечјем селу – јул 2015

Школске акције ученика и родитеља у оквиру пројекта „Образовање за права детета“

Од октобра до средине новембра 2014. године у нашој Школи паралелно су се одвијале активности родитеља и ученика дефинисане акционим плановима у оквиру Пројекта „Образовање за прав детета“. Родитељска акција била је усмерена на промоцију здравих стилова живота. Од 20-24. октобра 2014. године одржани су спортски турнири у одбојци, кошарци  и стоном тенису за родитеље и наставнике. У спортским играма учествовало је 11 чланова савета родитеља и 9 наставника из наше школе, док су се другог дана турнира прикључиле и колеге из ОШ „Димитрије Туцовић“. Том приликом родитељима се представио и Дејан Алексић, председник Удружења грађана „Имам идеју“. Присутнима је укратко представљен пројекат и план акције родитеља. Пре почетка спортског турнира школи су донирани спортски реквизити који су прибављени у оквиру поменуте акције родитеља, а у складу са потребама школе (лопте за одбојку, рукомет, фудбал, рекети и лоптице за стони тенис). На општу радост и задовољство сваког четвртка у фискултурној сали наше школе окупљају се  родитељи и наставници, а неретко и ученици, уживајући заједно у спортским активностима.

Током новембра и децембра реализована је и друга фаза планиране родитељске акције која се односила на вршњачку едукацију. Почев од 13. новембра око 150 малишана из  пет одељења првог разреда и једне предшколске групе при нашој Школи, учествовало је у интерактивној представи „Зубићи“. Едукативну представу реализовали су ученици Медицинске школе из Краљева. У периоду од 26-28. новембра око 115 ученика од петог до осмог разреда присуствовало је радионицама вршњачке едукације и то по следећем распореду:

  1. 8. разред – среда, 26. новембар 2014. године – тема: Наркоманија
  2. 7. разред – среда, 26. новембар 2014. године – тема: Полно преносиве болести
  3. 5. разред – четвртак , 27. новембар 2014. године- тема: Здрава исхрана и орална хигијена
  4. 6. разред – петак, 28. новембар 2014. године – тема: Поремећаји исхране

У понедељак и уторак, 1. и  2. децембра 2014. године  ученици свих одељења  2. и 3. разреда одгледали су и учествовали у интерактивној представи „Витаминчићи“ , такође у извођењу ученика Медицинске школе из Краљева.

Родитељском акцијом је обухваћено директно 34 родитеља чланова Савета родитеља, 490 ученика -директних корисника, а индиректно су информисани  и сви остали ученици, родитељи и запослени.

Ученичка акција односила се на информисање ученика и наставника о дискриминацији и насиљу, као  и указивање на уочене облике дискриминације и насиља у школи. Oд октобра до краја новембра сукцесивно се радило на реализацији ове активности. Ученици су на ликовној секцији и редовним часовима ликовне културе са наставницом Кристином Трујић радили на осмишљавању и изради паноа. Идејно решење за сандуче поверења израдила је ученица Милица Мартаћ (шести разред) у сарадњи са наставницом ликовне културе Кристином Трујић. Централни зид у холу школе посвећен је активностима пројекта ОПД, а посебну зрелост и спремност за суочавање са проблемима дискриминације и насиља у Школи показали смо постављањем сандучета поверења. Већ пар дана након постављања решавали смо и прве пристигле анонимне, шифроване проблеме.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

У правцу сузбијања насиља штампане су и  информативне табле у вези са појмом и нивоима насиља за сваку учионицу у школи.

Наставница српског језика Ана Милуновић је заједно са ученицима члановима УП и ВТ и неким заинтересованим ученицима одељења 8/3 радила на припреми форум представе на тему дискримнације ученика. Текст за форум представу ауторско је дело ученице Гордане Селечанин 8/3 и наставнице Ане Милуновић. Представу је припремало око 20 ученика. Планирано је да представа буде изведена за ученике и наставнике током другог полугодишта школске 2014/2015. године.

Ученичком акцијом обухваћено је око 30 директних учесника, а сви ученици, родитељи и наставници су индиректни корисници.

Обуке наставника и ученика – права детета у образовању

У ОШ „Светозар Марковић“ имали смо динамичнa два месеца у пројекту „Образовање за права детета“  у сарадњи са УГ „Имам идеју“. Током 26.2.2015,  1.3.2015. и 6.3.2015. одржане су радионице са ученицима члановима Ученичког парламента и Вршњачког тима  на тему дискриминације,   превенције насиља,  злостављања и занемаривања деце, сукоба права. Деца су учила и о предрасудама и стереотипима, својој партиципацији , посебно у школском животу, заступању  у  акцијама за  права детета. Као крајњи исход сачинили су предлог  плана  акције са циљем информисања, едукације и мотивисања ученика за остваривање већег степена партивипације ученика у животу школе .  Акција ће бити реализована током првог полугодишта школске 2015/2016. године.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Током 7. и 8. фебруара 2015 године у ОШ „Светозар Марковић“ одржан је и семинар „Права детета у образовању” за наставнике наше школе, партнерске школе „Чибуковачки партизани“  као и сараднике локалног партнера Удружења грађана  „Имам идеју“. После пар недеља, тачније 01.03.2015.  одржан је и  семинар „Индикатори остварености права детета у образовању – ИНДЕКС“  за исту цињну групу. На тај начин наставници су имали прилике да се упознају са овим документом који представља инструмент за процену остварености права детета у образовању. Покушали смо да идентификујемо све стандарде и мере који су неопходни за успостављање пуног поштовања права детета. Како је један од важних продуката пројекта сачињавање ресурс пакета  који могу користити сви наставници Србије,  неке од тема биле су и  технике израде добрих припрема за час у образовању за права детета.

ЧЛАНОВИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

 

Одељење Представнци Одељење Представнци
7/1 Јелена Веселиновић 8/1 Урош Перић
7/1 Мартин Секулић 8/1 Алекса Матовић
7/2 Софија Савић 8/1 Маша Милетић
7/2 Сара Ђоровић 8/1 Никола Красавац
7/2 Наталија Миличић 8/2 Михајло Розгић
7/2 Марко Зубљић 8/2 Стефан Катанић
7/2 Марија Зубљић 8/3 Филип Милојковић
7/3 Наталија Аксентијевић 8/3 Видак Перовић
7/3 Софија Џодан 8/3 Лука Милић
7/3 Лука Радосављевић 8/3 Азра Билаловић
7/3 Нина Воштинић 8/3 Ива Илић
7/4 Владимир Илић 8/3 Анђела Бићанин
7/4 Матеја Бешевић 8/3 Андреа Лешевић
7/5 Михаило Спасовић 8/3 Елена Урдов
7/5 Милица Радовић 8/4 Емилија Бантулић
    8/4 Кристина Шаренац

 

Представнци Вршњачког тима у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

  • Марко Зубљић, 7/2
  • Видак Перовић, 8/3

 

Координатор Вршњачког тима

Љиљана Орловић, школски психолог

 

Веб адреса Пројекта „Образовање за права детета“

http://opd.org.rs/ 

https://www.facebook.com/obrazovanjezapravadeteta

https://twitter.com/OPDSrbija    

Веб адреса Песталоци фондације

http://www.pestalozzi.ch/en/home/

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s