Пробни завршни испит- тестови и анализа

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања објављени су тестови и упутства за оцењивање тестова са пробног завршног испита.

Српски језик – Упутство за оцењивање


Математика – Упутство за оцењивање


Комбиновани тест – Упутство за оцењивање

На сајту Моја школа РТС планета објављени су видео снимци анализе тестова са пробног завршног испита 2021. године.

ОШ8 – Српски језик и књижевност: Анализа теста пробног завршног испита

ОШ8 – Математика: Анализа теста пробног завршног испита

ОШ8 – Физика, хемија, биологија, историја и географија: Анализа комбинованог теста пробног завршног испита

Окружно такмичење из хемије

Окружно такмичење из хемије oдржано је 17. априла 2021. године у ОШ „IV каљевачки батаљон”. Ученици наше школе освојили су следеће резултате:

VIII разред

Петар Радуловић, похваљен

VII разред

Матија Кнез, похваљен

Филип Керечки, освојио је прво место и пласирао се на Републичко такмичење из хемије.

Посебна похвала и честитке за Филипа.

Наставница хемије,

Љиљана Божовић

Окружно такмичење из страних језика за школску 2020/21. годину

ОШ „Светозар Марковић” је организатор Окружног такмичења из страних језика за школску 2020/21. годину. Такмичење из страних језика за све предмете реализује се 25. априла 2021.године са почетком у 10 часова.

 У складу са епидемиолошким мерама неопходно је следеће:

 • Строго поштовање ношења маски од уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта и у затвореном простору;
 • Ученици који долазе на такмичење, као и наставници који су их довели на такмичење, не задржавају се у дворишту и холу школе; ученици се најпре јављају дежурном наставнику на улазу у школу, који их затим (у групама од највише 4 ученика) шаље до огласне табле у холу школе, на којој је дат распоред ученика по учионицама; други дежурни упућује ученике до учионице;
 • Наставници-пратиоци потребно је да дођу пола сата пре почетка такмичења и не улазе у школу, са изузетком наставника који су чланови комисије за прегледање радова 
 • По завршетку израде теста ученик напушта учионицу и школу и без задржавања одлази са такмичења;

Дежурни наставници ангажовани на окружном такмичењу из страних језика су:

Учионица 1   

1. Милош Николић

2. Кристина Трујић

Учионица 2       

1. Лидија Пајовић

2. Биљана Мандић

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА 

1. Оливера Илић, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

2. Радица Поповић, ОШ „Вук Караџић“Краљево

3. Ирена Пантић ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево  

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

I – Немачки језик                            

1. Милена Јелић, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врба

2. Бранка Спасојевић ОШ „Живан Маричић“Жича

II – Француски језик

1. Нела Розгић, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево

2. Бојана Павловић, ОШ „Рашка“ Рашка

III – Енглески језик

1. Весна Шућур, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

2. Кристина Милинковић, Гимназија, Краљево

3. Јасна Јеротијевић, ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши  

КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ 

I – Немачки језик

 1. Александра Грковић, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево
 2. Елзана Еровић, ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“ Нови Пазар

II – Француски језик 

 1. Гордана Кастратовић, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево
 2. Весна Шућур, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

III – Енглески језик 

1. Верица Ђорђевић, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

2. Владимир Јовановић, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

КОМИСИЈА ЗА ШИФРОВАЊЕ И ДЕШИФРОВАЊЕ

1. Олга Дробњак, ОШ „Светозар Марковић“

2. Иван Јовановић, ОШ „Светозар Марковић“   

Организација наставе од 19. априла 2021. године

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавамо Вас о следећем:

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитно г рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00- 000271412020-1 5 од 19.08.2020. године).

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике.

У жељи да ученици успешно заврше школску годину потребно је да се настава и остали облици образовно-васпитног рада припремају и реализују у функцији остваривања прописаних исхода кроз одговарајуће садржаје и активности.

Распоред часова ученика старијих разреда од 19.04.2021. године : http://raspored.rs/pub/?pid=f85e

Часови анализе тестова пробних завршних испита у суботу на РТС3

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је снимање часова анализе тестова пробног завршног испита, које су ученици осмог разреда основних школа полагали у петак, 9. априла и суботу, 10. априла 2021. године.

Часови анализе тестова пробног завршног испитаемитоваће се на РТС 3, у суботу, 17. априла 2021. према следећем распореду:

 • од 9 до 10 часова анализа теста пробног завршног испита из српског језика
 • од 10 до 11 часова анализа теста пробног завршног испита из математике
 • од 11 до 12 часова анализа комбинованог теста пробног завршног испита 

Часови анализе пробног завршног испита у функцији су подршке ученицима да сагледају своја постигнућа исказана на пробном завршном испиту и на основу тога употпуне своје знање како би остварили што боље резултате на завршном испиту који их очекује 23, 24. и 25. јуна 2021. године.

Пријављивање за полагање пријемног испита на порталу и у школи

У току је пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит. Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) од 12-15.04.2021. године.

Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16.04.2021. године од 9-16 часова. Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који достављамо у прилогу овог мејла, који може и да се одштампа са линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator

Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву.

С поштовањем, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Обавештење за родитеље/друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Од данас на порталу Моја средња школа могуће је да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјализованих школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

ДРАГИ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА, ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,Обавештавамо Вас да ће се у просторијама школе, одржати ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ (уз примену свих препоручених епидемиолошких мера), по следећем распореду:

– петак 9. 4. 2021. године са почетком у 13:00 сати радиће се тест из МАТЕМАТИКЕ (ученици са собом носе потребан прибор за рад и цртање: троугао, лењир, шестар, дрвену оловку, гумицу, плаву хемијску оловку)

– субота 10. 4. 2021. године са почетком у 9:00 сати радиће се тест из СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

Истог дана, са почетком у 11.30 сати биће решавање КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА (биологија, географија, историја, физика и хемија)

Ученици са собом носе ђачку књижицу. Израда теста траје 120 минута. Подсећамо да је пробни завршни испит симулација завршног испита у коме ученици пролазе одређену процедуру и показују своје знање стечено осмогодишњим школовањем.

Циљ овонедељног пробног испита је тренутна провера знања ученика, која је уједно и показатељ, на чему треба додатно радити до завршног испита.

Свим ученицима желимо успешан рад на тесту!

У петак и суботу пробни завршни испит за основце

У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама по следећем распореду:

 • у петак, 9. априла 2021. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике, 
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије. 

Решавање тестова траје 120 минута. 

Пробни завршни испит одржаће се у школи, у групама ученика, не већим од 15, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Пробни завршни испит верна је симулација процеса завршног испита, где ученици и запослени пролазе кроз утврђене процедуре испита – време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго. Циљ организовања пробног завршног испита је и провера колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су испитни материјал који је достављен школама преко надлежних школских управа.

Полазници трећег циклуса програма функционално основно образовање одраслих  (ФООО), у оквиру пробног завршног испита, у петак, 9. априла 2021. године, у 13 часова, полагаће јединствени тест који садржи задатке из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и из природних и друштвених наука који обухватају садржај из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.

Извор вести: http://www.mpn.gov.rs/u-petak-i-subotu-probni-zavrsni-ispit-za-osnovce/

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.


На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.


Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs. Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.