IN MEMORIAM Љиљана Ерац (4.3.1958-27.11.2021. године)

После борбе са корона вирусом, заувек нас је напустила наша колегиница Љиљана Ерац.

Љиљана Ерац у нашој школи почела је да ради 16.1.1995. године на радном месту наставника биологије. У школи је провела скоро три деценије. Увек је показивала своју добру и племениту душу у свом односу према колегама, запосленима, ученицима и родитељима. Нажалост, прерано је отишла и оставила бол и празнину у срцима својих најближих. Чуваћемо успомене на нашу Љиљу, жену великог срца, дивну колегиницу и искреног пријатеља.

Комеморативни скуп ће се одржати у понедељак, 29. 11. 2021. године у фискултурној сали ОШ „Светозар Марковић“ Краљево у 12.30 часова.

Сахрана ће се одржати истог дана у 14 часова на Новом гробљу у Краљеву.

Похваљени и награђени поводом Дана школе 2021. године

Поводом Дана школе награђени су:

Ана Милуновић, наставник српског језика и књижевности

Данијела Арсић, наставник разредне наставе

Поводом Дана школе похваљени су:

Иван Јовановић, за претходни период обављања посла помоћника директора

Милош Николић, за координацију ес дневника

Драгана Милићевић, за рад на медијској промоцији школе

Љиљана Орловић, за допринос јачању угледа школе

Невена Мартић, за  промоцију рада школске библиотеке и развијање читалачких навика ученика

Ленче Бекчић, за ангажовање  и допринос у организацији активности који се односе на побољшање материјалних и техничких услова рада

Фирма „Радијатор“, за подршку даровитим ученицима

Алекса Попадић за допринос и промоцију школе,

Дејан Алексић, за успешну сарадњу у реализацији пројекта Образовање за права детета

Резултати литерарног конкурса поводом Дана школе:

I циклус

1. место Ана Кузмановић, одељење 4/1

2. место Дивна Павловић, одељење 2/4

3. место Јулиана Кузмановић, одељење 4/1 и Алекса Јањић, одељење 2/4

II циклус

1. место деле Ружица Ковачевић, одељење 6/2 и Лука Обућина, одељење 6/3

Резултати ликовног конкурса поводом Дана школе:

I циклус

1. Богдан Краљевић, одељење 2/2

2. Матеа Матовић, одељење 2/3

3. Горан Продановић, одељење 1/2

II циклус

1. Сара Јанић, одељење 8/1

2. Катарина Пешић, одељење 8/3

3. Василиса Пантовић, одељење 8/3

Пројекат ученика седмог разреда из српског језика и књижевности „Права детета у страхотама рата“

Ученици седмог разреда су ове школске године могли да учествују у пројекту из српског језика и књижевности „Права детета у страхотама рата“. У септембру је ученицима свих одељења седмог разреда постављена анкета којом је утврђено који су ученици заитересовани за додатну активност. Након што су ови подаци прикупљени, формирани су одељењски тимови, као и тим ученика који ће процењивати дискусију – жири. Предметни наставник је са ученицима имала састанке у школи или као google meet састанци (углавном суботом).

Завршна активност планирана је за 9. 11. 2021. године, јер је циљ био обележавање Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма. Наиме, у овом периоду обрађено је више дела са тематиком страдања деце у рату: „Дневник Ане Франк“, „Крвава бајка“, Десанке Максимовић, „Прича о печуркама“, Данило Киш. У оквиру овог пројекта изашло се из оквира предвиђеног Програмом за седми разред и изабрано је дело Џон Бојна: „Дечак у пругастој пиџами“. То је изборна лектира за осми разред, тако да ће ови ученици, следеће године, бити вршњачки едукатори својим вршњацима када се буде радила обрада лектире.

Због епидемијске ситуације и продужења јесењег распуста, завршна дискусија је одржана 24.11.2021. године. Такмичила су се три тима – ученици одељења 7/2, 7/3 и 7/4. Дискусију је водила Ана Милуновић, професор српског језика и књижевности. Чланови тимова су износили своје ставове и закључке, а њихов рад је пратио и оценио жири, у саставу: Ема Ћајић 7/1, Тијана Ђаковић 7/4, Невена Мартић, координатор за ОПД и Коста Дончић, професор историје. Дискусију је пратила и публика – ученици седмог разреда који су, такође, прочитали обрађено дело.

Помоћ у реализацији пројекта пружиле су колеге:

– Невена Мартић, координатор за ОПД и школски библиотекар;

– Олга Дробњак, школски педагог;

– Кристина Трујић, професор ликовне културе и дипломирани сликар;

– Иван Јовановић, професор информатике;

– Коста Дончић, професор историје.

У паузама такмичења, публика је могла да види и делове презентације која је настала током претходних месеци рада. Након процене дискусије, добили смо и резултате.

1. ПРВО МЕСТО: ученици одељења 7/2 – Елена Крстић, Тара Крстић, Војин Спасић и Јулија Јовановић – остварили су 88 поена;

2. ДРУГО МЕСТО: ученици одељења 7/4 – Милош Ђурашевић, Михајло Недељковић, Михаило Томовић и Марко Ђурашевић – остварили су 80 поена;

3. ТРЕЋЕ МЕСТО: ученици одељења 7/3 – Ива Радовић, Анастасија Митровић, Ива Виријевић и Маша Недељковић – остварили су 77 поена.

У изради је и филм који ће показати сву лепоту оваквих активности.

Организатор и реализатор пројекта:

Ана Милуновић, професор српског језика и књижевности у звању педагошки саветник

Светски дан детета – Вршњачка едукација о правима детета

Акција ученика у пројекту Образовање за права детета

У понедељак, 22.11.2021. године, у циљу обележавања Светског дана детета одржана је акција ученика ОШ „Светозар Марковић“ у оквиру пријекта „Образовање за права детета“. Акција је била усмерена на информисање и едукацију о вршњачком утицају, насиљу, предсрасудама, недискриминацији и праву на слободу мишљења и избора. Осмислили су је и реализовали ученици седмог разреда, чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима школе Тијана Ђаковић 7/4, Марија Комад 7/4, Тара Крстић 7/2, Ива Радовић 7/3 и Петра  Думић 7/3, у сарадњи са библиотекарком и школском координаторком пројекта Невеном Мартић,  наставницом српског језика Аном Милуновић и наставницом ликовне културе Кристином Трујић.

Осмишљена је луткарска представа према драмском тексту „Три безобразне ћерке“ Јасминке Петровић. Текст је веома погодан за разговор о датим темама са ученицима различитог узраста. Рад на реализацији ове активности одвијао се у неколико фаза. Због потребе поштовања мера превенције током пандемије одлучено је да представа буде снимљена и да се због специфичности малог простора луткарске позорнице и блиског контакта учесника не изводи уживо. Најпре су креиране лутке под креативним вођством наставнице Кристине Трујић. Потом су снимани и монтирани гласови и звучни ефекти, и на крају уклопљени са луткарским покретом и видео ефектима што је био задатак библиотекарке Невене Мартић. Наставница Aна Милуновић је припремала ученице, вршњачке едукаторке о правима детета за анализу текста, као и за разговор и вођство млађих ученика кроз вршњачку радионицу.Вршњачка едукација је реализована у одељењу учитељице Јасмине Мајсторовић, 3/1.

Питања за вођену дискусију са млађим ученицима креирана су тимски и према фазама трансформативног дијалога. Разговором, кроз анализу текста и визуелно кроз креиран видео запис, вршњачке едукаторке водиле су млађе ученике од препознавања угрожених права у тексту луткарске представе до освешћивања сличних или истих ситуација у реалном животу. Такође, млађи ученици су добили и усмерења како и уз помоћ кога да одређене ситуације угрожавања права реше у најбољем интересу детета. Завршни део едукације подразумевао је и израду домаћег задатка који би могао послужити за изложбу дечјих радова. Наиме, литерарно надахнутији ученици трећег разреда добили су задатак да напишу наставак драмског текста са циљем да јунакиње луткарске представе остваре своја права. Ликовно надахнути ученици треба да различитим ликовним изразима представе своје виђење ликова из поменутог драмског текста, јер не видимо и не замишњамо их сви исто, а лепота и богатство је управо у различитости.

Невена Мартић

Школски библиотекар

Неговање културе српског народа и развијање националног идентитета- Очување националног идентитета и вредности у контексту основног oбразовања и васпитања

Недавно су на сајту ЗУОВа објављени приручници чија је намена да пруже наставницима подршку у неговању културе српског народа и развијању националног идентитета.
У уводном делу кратко је описан нови програм наставе и учења, наставни процес и исходи учења, законски оквир, сврха приручника, као и циљеви предмета од посебног значаја за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета. По разредима су табеларно дата тематска међупредметна подручја. Исходи наставе и учења прецизирани су за све области.
У другом делу Приручника дате су детаљне припреме за тематско – интегративни приступ садржајима предмета од значаја за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета у првом циклусу основног образовања и васпитања.
Ове седмице учитељица Гордана Ђајић и ја „пилотирале“ смо примену приручника у својим одељењима другог разреда. Како су оперативним планом већ били планирани садржаји који се односе на ову тему, искористиле смо да припреме дате у овом Приручнику имплементирамо у сопственом раду.
У одељењу II1 реализована је тема дана „Лепо писање ћирилице“. Ова тема уследила је након обраде лектире „Народне умотворине“, а претходи обнављању лепог писања ћирилице као увод у усвајању латинице коју управо започињемо. Ученици су се упознали са Мирослављевим јеванђељем и Ресавском школом. Упознали су затим уметност лепог писања – калиграфију. Најзанимљивији део теме односио се на упознавање са прибором за лепо писање, а затим и практични део. Још пуно детаља обухваћено је овом темом. Заинтересовани читаоци могу се упознати са детаљаном припремом за час прелиставајући електронско издање приручника.
У одељењу II3 реализована је тема дана „Вук као сакупљач кратких народних умотворина“. Овој теми претходила је обрада лектире „Кратке народне умотворине“. У првом делу теме ученици су одговарали на загонетке, допуњавали пословице и допуњавали поређења, а потом се подсетили лика и дела Вука Караџића. Централна активност односила се на израду збирки кратких народних умотворина, са чијим се поступком заинтерсовани читаоци могу упознати у самом Приручнику. После кратког музичког предаха израђивани су математички задаци са мотивима теме, а на крају нису изостали позитивни утисци и од стране ученика и учитеља.
Тачно је да тематско планирање наставе захтева доста ангажовања наставника, али са друге стране и висок степен задовољства ученика у стицању међупредметно повезаних знања. У овом случају добар део посла је неко други већ урадио за нас. Неко други је већ извршио међупредметно повезивање садржаја и осмислио креативне активности. На нама је само да се мало удубимо у све то и припремимо материјал за рад.
Ове је истовремено била и прилика за нас да у оквиру пројекта „Праћење колега по позицији и образовању“, у који је наша школа укључена, посматрамо једна другој часове, као и да их након тога анализирама. Јер, ко ће коме да изрекне боље сугестије, него „свој своме“.

Приручник можете преузети овде:
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Prirucnik-negovanje-kulture.pdf
За школски сајт
Катарина Симовић, учитељица

Промоција хуманих вредности

И ове школске године у нашој школи реализује се пројекат Црвеног крста „Промоција хуманих вредности“. Пројектом су обухваћени ученици другог разреда.

Циљну групу, овог пројекта, чине ученици узраста између 8 и 14 година. Програм се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.

Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија. 

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

(О програму преузето са сајта Црвеног крста Србије.)

За школски сајт

Катарина Симовић, учитељица одељења 2/3

Светски дан детета

Данас се обележава Светски дан детета. Обавеза свих нас је да штитимо и унапређујемо њихова права и омогућимо им срећно и безбрижно детињство.

Извор текста и илустрације: Твитер налог МПНТР

Олга Дробњак, педагог школе на листи спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

На допунском јавном позиву за образовање листе извршилаца за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања на листу спољних сарадника ове институције уврштена је Олга Дробњак, педагог у нашој школи.

Са листе ових извршилаца, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће за потребе различитих пројеката бирати сараднике у складу са њиховим компетенцијама и претходним искуство.

Честитамо нашој колегиници!