Запослени

У ОШ „Светозар Марковић“ запослено је 75 радника:

  • директор, 
  • 19 учитеља, 
  • 40 наставника,  
  • пет стручних сарадника (педагог, психолог, логопед и два библиотекара),
  • секретар,
  • шеф рачуноводства и
  • 8 помоћних радника.

Директор

Наставно особље

Стручни сарадници

Advertisements