Запослени

NASTAVNICI SVETOZAR pano 300У ОШ „Светозар Марковић“ запослен је 77 радника:

  • директор, 
  • 16 учитеља, 
  • 46 наставника,  
  • 3 стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар),
  • секретар,
  • шеф рачуноводства
  • административни радник и
  • 8 помоћних радника.

Директор

Наставно особље

Стручни сарадници

Административно особље

Помоћно особље