Попуњавање листе жеља

Попуњавање листе жеља обавиће се у просторијама школе у петак, 29. јуна 2018. године.

Ученици треба да дођу у школу у пратњи родитеља.

Ученици треба да понесу: конкурс (уколико су га набавили), непопуњену листу жеља, посебан папир са образовним профилима за које су заинтересовани и хемијску оловку.

Одељењске старешине, школски педагог и психолог објасниће родитељима и ученицима како треба да попуне листе жеља.

Након попуњавања, директорка ће потписати попуњене листе жеља, а одељењски старешина ће ученицима вратити по један оверен и потписан примерак листе жеља.

Нaкон уношења у базу, ученици ће моћи да провере исказане жеље ученика у приземљу школе, као и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку: http://www.upis.mpn.gov.rs/

Директор школе

Славица Павловић

Advertisements

Подела сведочанстава

Родитељски састанци ће бити одржани у четвртак, 28.6.2018. године.

Тога дана ће бити обављена и подела ђачких књижица и сведочанстава према распореду који је истакнут у холу школе и са којим  су упознати ученици.

Славица Павловић, директор школе

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

Привремени резултати завршног испита објављени су у школи.
Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има
право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи  у суботу, 22.6.2018. године од 8:00 до 16:00.
Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог
рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи
приговор. Родитељ или други законски заступник ученика улаже писмени
приговор школској комисији након увида у тест у суботу, 22.6.2018. године,  од 8:00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор окружној комисији у понедељак, 25.6.2018. године од 8:00 до 16:00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о седишту окружне комисије.
Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно старатељ, обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.
Комисије дају писани одговор родитељу или другом законском заступнику (Образац 12 и 12а).

Прелиминарни резултати са завршног испита

Прелиминарни резултати завршног испита истакнути су у холу школе. Увид у резултате ученици и њихови родитељи могу да изврше у петак од 8  до 16 часова. Улаз у школу биће могућ на наставнички улаз.

Увид у резултате са завршног испита требало би да наредних дана буде могућ и преко сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз помоћ шифре ученика на линку http://www.upis.mpn.gov.rs .

Славица Павловић, директор школе

Тестови са завршног испита

Тест- српски језик 2018

Упутство за оцењивање завршног испита – 2018 – српски језик

 

Тест- математика 2018

Упутство за оцењивање завршног испита – 2018 – математика

 

Тест- комбиновани тест 2018 

Упутство за оцењивање завршног испита – 2018 – комбиновани тест

 

Извор: Сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Сајт за упис ученика у средње школе

На веб адреси http://www.upis.mpn.gov.rs/ налази се сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја за упис у средње школе. Позивам ученике да преконтролишу своје податке који се налазе на сајту (име, име родитеља, презиме, датум и место рођења, оцене из шестог, седмог и осмог разреда) и да случају да примете било какву грешку исту без одлагања пријаве одељењском старешини.

За проверу података користи се шестоцифрена шифра коју су одељењске старешине уписале ученицима у ђачке књижице.

На овом сајту ће бити објављени и резултати са завршног испита, а потом и листе жеље које ученици буду предали школи, а затим и школа у коју је ученик на основу укупног броја бодова распоређен.

Славица Павловић, директор школе

Позив за подношење понуда у поступку набавке радова на инсталирању опреме за аутоматску дојаву пожара

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке радова на инсталирању опреме за аутоматску дојаву пожара у објекту ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

ПОЗИВ АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА