Објављена је расподела ученика по школама

Расподела ученика по школама је доступна на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/.

Званични резултати расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама биће истакнути у приземљу школе у понедељак, 3.7.2017. године.

Упис ученика у средње школе у првом уписном кругу обавиће се у уторак 4. и среду 5. јула 2017. године.

Објављивање званичне листе жеља

У приземљу школе истакнуте су званичне листе жеља.

Према календару уписних активности, објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама планирано је за понедељак, 3.7.2017. године. Расподела ученика по школама ће бити доступна на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/.

Упис ученика у средње школе у првом уписном кругу обавиће се у уторак 4. и  среду 5. јула 2017. године.

Позив за подношење понуда- разглас

Позивамо заинтересована правна лица да у поступку набавке радова- радови на испоруци и уградњи разгласа за потребе ОШ “Светозар Марковић“ поднесу понуде.

Позив за подношење понуда

Објављивање привремене листе жеља

У понедељак 26.6.2017. године у приземљу школе ће бити истакнуте привремене листе жеља.

Родитељи и ученици треба да провере да ли се образовни профили на привременој листи поклапају са листом жеља коју су предали одељењском старешини.

Уколико постоји непоклапање ових листа, родитељ треба да се одмах обрати одељењском старешини, како би грешка била исправљена.

Попуњавање листе жеља

Попуњавање листе жеља обавиће се у просторијама школе у суботу, 24. јуна 2017. године према следећем распореду:

одељење 8/1  од 8 до 10 часова

одељење 8/2 од 10 до 12 часова

одељење 8/3 од 12 до 14 часова

одељењe 8/4  од 14 до 16 часова

Ученици треба да дођу у школу у пратњи родитеља.

Ученици треба да понесу:

  • конкурс (уколико су га набавили),
  • непопуњену листу жеља,
  • посебан папир са образовним профилима за који су заинтересовани и
  • хемијску оловку.

Одељењске старешине, школски педагог и психолог објасниће родитељима и ученицима како треба да попуне листе жеља.

Након попуњавања, директорка ће потписати попуњене листе жеља, а одељењски старешина ће ученицима вратити по један оверен и потписан примерак листе жеља.

Нaкон уношења у базу, ученици ће моћи да провере исказане жеље ученика у приземљу школе, као и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку:

http://www.upis.mpn.gov.rs/

Подела сведочанстава

Родитељски састанци ће бити одржани у среду, 28.6.2017. године.

Тога дана ће бити обављена и подела ђачких књижица и сведочанстава према следећем распореду:

16:00 – Родитељски састанак за родитеље ученика првог и другог разреда
17:00 – Родитељски састанак за родитеље ученика трећег и четвртог разреда
18:00 – Родитељски састанак за родитеље ученика петог и шестог разреда
19:00 – Родитељски састанак за родитеље ученика седмог разреда

Славица Павловић, директор школе

Сајт за упис ученика у средње школе

На веб адреси http://www.upis.mpn.gov.rs/ налази се редизајниран сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја за упис у средње школе. Позивам ученике да преконтролишу своје податке који се налазе на сајту (име, име родитеља, презиме, датум и место рођења, оцене из шестог, седмог и осмог разреда) и да случају да примете било какву грешку исту без одлагања пријаве одељењском старешини.

За проверу података користи се шестоцифрена шифра коју су одељењске старешине уписале ученицима у ђачке књижице.

На овом сајту ће бити објављени и резултати са завршног испита, а потом и листе жеље које ученици буду предали школи, а затим и школа у коју је ученик на основу укупног броја бодова распоређен (у понедељак, 3.7.2017. године).

Славица Павловић, директор школе