Помоћно особље

Радници задужени за одржавање хигијене:

  1. Марија Ђорђевић
  2. Ленче Бекчић
  3. Светлана Сретовић
  4. Славица Савић
  5. Анђелка Трифуновић
  6. Ивана Булатовић
  7. Гордана Ђоковић

Домар:

  1. Бојан Петровић