Помоћно особље

Радници задужени за одржавање хигијене:

  1. Ленче Бекчић
  2. Светлана Сретовић
  3. Славица Савић
  4. Ивана Булатовић
  5. Вера Куч
  6. Гордана Ђоковић
  7. Славица Миладиновић
  8. Славица Терзић

Домар:

  1. Бојан Петровић