Помоћно особље

Радници задужени за одржавање хигијене:

  1. Марија Ђорђевић
  2. Кринка Јевтовић
  3. Ленче Бекчић
  4. Светлана Сретовић
  5. Славица Савић
  6. Анђелка Трифуновић
  7. Драшко Спасојевић

Домар:

  1. Милутин Ердоглија