Распоред писмених провера 2020/2021

Распоред писмених провера 2020_2021. године – 1-4. разред

Распоред писмених провера 2020_2021. године – 5-8. разред

ВАЖНА НАПОМЕНА:

У Распореду писмених провере наведени су редни бројеви недеља у току којих ће бити реализоване писмене провере дуже од 15 минута.

Како бисте утврдили ком месецу припада недеља планирана за писмену проверу, потребно је да редни број недеље из Распореда писмених провера пронађете у измењеном Календару образовно-васпитног рада за школску 2020-2021. годину.

Све писмене провере дуже од 15 минута наставници ће благовремено најавити, као и садржаје који ће бити проверавани на тим писменим проверама.