Избор уџбеника за 2019/2020. године

НАПОМЕНА:

СПИСАК УЏБЕНИКА ВАЖИО ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

НОВИ СПИСАК ЗА ШКОЛСКУ 202/2021. БИЋЕ ОБЈАВЉЕН У МАРТУ 2020. ГОДИНЕ

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за први разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
“Bigz školstvо” Српски језик Буквар, Наставни листови уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка “Чувари маште”

Ћирилица

Мирјана Стакић, Драгица Ђуровић, Вукица Јовић

 

 

“Bigz školstvо” Математика Математика 1 за први разред основне школе;(уџбеник, радна свеска-1. и 2. део) ћирилица Сања Маричић
“Bigz školstvо” Свет око нас Свет око нас за први разред основне школе,(уџбеник и радна свеска-први и други део), ћирилица Сања Благдановић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић
“Bigz školstvо” Музичка култура Музичка култура 1,уџбеник за први разред основне школе, ћирилица Драгомир Братић
“Bigz školstvо” Ликовна култура Ликовна култура 1, уџбеник за први разред, ћирилица Кристина Селаковић, Катарина Tрифуновић
„KLETT” Енглески језик SUPER MINDS 1,енглески језик за први разред основне школе,прва година учења Гинтер Гернгрос,

Херберт Пухта,

Питер Луис Џонс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за други разред школске 2019/2020. године

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Број одобрења
Енглески језик „KLETT” Super Minds,

енглески језик за други разред основне школе

(уџбеник из два дела и четири аудио ЦД-а)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00148/2019-07

од 21.5.2019.

Музичка култура Нови Логос Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00151/2019-07

од 14.5.2019.

Свет око нас Нови Логос Светоконас 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Свет око нас Нови Логос Светоконас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

„У срцу знања”, читанка,  српски језик за други разред основне школе, ћирилица Јован Љуштановић, Зорица Рацић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

Радна свеска 2, уз читанку за други разред основне школе, ћирилица МирјанаСтакић, Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

„Од гласa до реченице”,граматика за други разред основнешколе, ћирилица МирјанаСтакић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

Латиница,уџбеник за други разред основне школе, латиница Мирјана Стакић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Математика БИГЗ

школство

Математика 2,уџбеник за други разред основне школе; ћирилица СањаМаричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Математика БИГЗ

школство

Математика 2,радни листови за други разред основне школе (први и другидео)

ћирилица; (уџбенички комплет)

СањаМаричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Ликовна култура Клетт Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе, ћирилица Сања Филиповић 650-02-00124/2019-07

од 19.4.2019.

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за трећи разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
Нови Логос Српски језик „У свету речи”, читанка Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић 760
Нови Логос Српски језик „Дар речи”, граматика Јелена Срдић 650
Нови Логос Српски језик „Радна свеска” Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић 620
Нови Логос Математика „Математика 3”, уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић 740
Нови Логос Математика „Математика 3”, радна свеска Сенка Тахировић, Ива Иванчевић 740
Нови Логос Природа и друштво „Природа и друштво 3”, уџбеник Марина Мунитлак, Маријана Шикл Ерски 740
Нови Логос Природа и друштво „Природа и друштво 3”, радна свеска Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски, Албина Холод 740
Креативни центар Музичка култура Музичка култура за трећи разред Владица Илић 500
Креативни центар Музичка култура Радна свеска – музичка култура за трећи разред Владица Илић 450
Нови Логос Ликовна култура „Ликовна култура 3”, уџбеник Милутин Мићић, Гордана Мићић 650
Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 1 Class Book”,уџбеник са ЦД- ом

 

Naomi Simmons 870
Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 1 Workbook”,

радна свеска

 

Naomi Simmons 720

 

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за четврти разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
Klett Српски језик Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка Радмила Жежељ Ралић 690
Klett Српски језик Маша и Раша „О језику 4” Радмила Жежељ Ралић 520
Креативни центар Математика Математика – уџбеник Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић 750
Креативни центар Математика Математика – радна свеска Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић 750
Klett Природа и друштво „Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник Винко Ковачевић, Бранка Бечановић 690
Klett Природа и друштво „Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска Винко Ковачевић, Бранка Бечановић 590
Креативни центар Музичка култура Музичка култура за четврти разред основне школе Владица Илић 500
Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 2 Class Book”, ,уџбеник са ЦД- ом Naomi Simmons 870
Нови Логос Енглески језик „Family and Friends 2 Workbook”, радна свеска Naomi Simmons 720

 

 

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за пети разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
Klett српски језик Читанка  Расковник Зона Мркаљ

и Зорица Несторовић

Klett српски језик Граматика Весна Ломпар
„KLETT” Енглески језик EYES OPEN 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan,

VickiAnderson,

EoinHiggins

ЈП “ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Италијански језик AMICI 1 – италијански језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД),уџбеник са електронским аудио додатком за прву годину учења Александра Блатешић
Klett Француски језик Club @dos 1 Aurélie Combriat,

Katia Coppola

Аутор адаптације:Дејан Јанковић

Klett Математика Математика, уџбеник за пети разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
Klett Математика Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
Klett Историја Историја за 5. разред основне школе Љиљана Недовић и Емина Живковић
Нови Логос Географија „Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе Марко Јоксимовић
Нови Логос Биологија Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе,ћирилица Гордана Субаков Симић

Марина Дрндарски

Нови Логос Музичка култура Музичка култура за пети разред основне школе Драгана Михајловић Бокан и Александра Паладин
Нови Логос Ликовна култура Ликовна култура за пети разред основне школе Милутин Мићић
М&Г ДАКТА Техника и технологија Техника и технологија 5 за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Наталија Диковић

Едука  

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред основне школе,

ћирилица

 

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

 

 

 

 

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за шести разред школске 2019/2020. године

Предмет Издавач Уџбеник Аутори Број одобрења
Српски језик „Вулкан издаваштво“ Читанка, ћирилица Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић 650-02-00055/2019-07

од 27.3.2019.

Српски језик „Вулкан издаваштво“ Граматика, ћирилица Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов 650-02-00055/2019-07

од 27.3.2019.

Енглески језик „KLETT” ЕyesOpen 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

Аутори уџбеника:Ben Goldstein,Ceri Jones,

EmmaHeyderman;аутори радне свеске:

VickiAnderson, EoinHiggins

650-02-00452/2018-07

од 19.4.2019.

Италијански језик ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Amici 2, италијански језик за шести. Разред основне школе, друга година учења; Уџбенички комплет (уџбеник са ЦД-ом и радна свеска) Александра Блатешић,

Јасмина Стојковић

650-02-00023/2019-07 од 13.3.2019.
Француски језик “KLETT“ Club @ dos 2, уџбеник Aurelie Combriat                                        Philippe Liria

OlivierJurczyk

650-02-00121/2019-07

од 20.5.2019.

МАТЕМАТИКА „Математископ“ Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Ћирилица

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица;

Електронски додатак уџбеничком комплету

Математика 6 (уџбенички комплет)

Владимир Стојановић;

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић:

Никола Вигњевић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

 

ФИЗИКА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Физика 6, уџбеник зашести разред основне школе; ћирилица Љубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Нешић 650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

 

ФИЗИКА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Љубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Нешић 650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

 

БИОЛОГИЈА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Биологија за шести разред основне школе; ћирилица Милица Маркелић,Ива Лакић ,Катарина Зељић,Невена Кузмановић 650-02-000599/2019-07 од 21.5.2019.
ИСТОРИЈА „БИГЗ школство”

 

Историја 6 ‒уџбеник са одабранимисторијским изворима за шести разредосновнешколе; ћирилица Урош Миливојеви, Весна Лучић, Борис Стојковски 650-02-00068/2019-07

од 21.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА „ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Географија за шести разред основне школе; ћирилица Јелена Поповић 650-02-00058/2019-07

од 20.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА „ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО“

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица КАТАРИНА ТРИФУНОВИЋ

 

650-02-00122/2019-07

од 9.5.2019.

МУЗИЧКА  КУЛТУРА НОВИ ЛОГОС Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица МР АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН

МР ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА „ЕДУКА” Техника и технологија за шести разред основне школе ћирилица уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00430/2018-07  од 4.4.2019.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО „ЕДУКА” Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07

од 21.5.2019.

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за седми разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
Нови Логос Српски језик „ Уметност речи“, читанка

 

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић 840
Нови Логос Српски језик „Дар речи“, граматика Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић 620
Нови Логос Српски језик „Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић 530
Klett Математика „Математика 7”, уџбеник

 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 790
Klett Математика „Математика 7”, збирка задатака са решењима Сања Милојевић, Ненад Вуловић 620
БИГЗ школство Историја Историја 7, уџбеник Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић 850
Нови Логос Географија „Географија 7”, уџбеник ДејанШабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић 860
ЈП Завод за уџбенике Биологија БИОЛОГИЈА – уџбеник са електронским интерактивним додатком Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица Пауновић 827,20
„KRUG“ Физика Физика 7 – Уџбеник Наташа Чалуковић 520
„KRUG“ Физика Физика 7 – задаци, тестови и лабораторијске вежбе Наташа Чалуковић 520
ЈП Завод за уџбенике Хемија ХЕМИЈА – уџбеник Љуба Мандић, ЈасминкаКоролија, Дејан Даниловић 776,60
ЈП Завод за уџбенике Хемија ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић 639,10
Нови Логос Музичка култура „Музичка култура 7”, уџбеник Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 710
БИГЗ школство Ликовна култура Ликовна култура 7 , уџбеник

 

Јован Глигоријевић 700
Нови Логос Техничко и информатичко образовање „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић 790
Техничко и информатичко образовање Материјал за конструкторско обликовање накнадно
ЈП Завод за уџбенике Информатика и рачунарство ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић 745,80
Дата Статус Енглески језик To The Top 3, уџбеник

 

H.Q. Mirchell 950
Дата Статус Енглески језик To The Top 3, радна свеска H.Q. Mirchell 640
ЈП Завод за уџбенике Италијански језик AMICI 3 – уџбеник са електронским аудио додатком Александра Блатешић, Јасмина Стојковић 770
ЈП Завод за уџбенике Италијански језик AMICI 3 – радна свеска за другу годину учења Александра Блатешић, ЈасминаСтојковић 591,80
Дата Статус Француски језик Pixel 3, уџбеник Colette Gibbe 940

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Уџбеници за осми разред школске 2019/2020. године

 

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Препоручена цена
Нови Логос Српски језик „ Уметност речи“, читанка Наташа Станковић-Шошо 840
Нови Логос Српски језик „Дар речи“, граматика Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 620
Нови Логос Српски језик „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић Светлана 530
Klett Математика „Математика 8”, уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 790
Klett Математика „Математика 8”, збирка задатака са решењима Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић 620
БИГЗ школство Историја Мозаик прошлости 8, уџбеник

 

Зоран Павловић, Јово Боснић 850
Нови Логос Географија „Географија 8”, уџбеник Слободан Зрнић, Наташа Бировљев 860
ЈП Завод за уџбенике Биологија БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић 827,20
„KRUG“ Физика Физика 8 – Уџбеник Наташа Каделбург 520
„KRUG“ Физика Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама Наташа Каделбург 520
ЈП Завод за уџбенике Хемија ХЕМИЈА – уџбеник Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић 776,60
ЈП Завод за уџбенике Хемија ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић 639,10
ЈП Завод за уџбенике Музичка култура МУЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник са електронским аудио додатком Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 639,10
БИГЗ школство Ликовна култура Ликовна култура 8 , уџбеник

 

Јован Глигоријевић 700
Нови Логос Техничко и информатичко образовање „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник Борислав Дакић, Дијана Каруовић 790
Техничко и информатичко образовање Материјал за конструкторско обликовање накнадно
ЈП Завод за уџбенике Информатика и рачунарство ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић 745,80
Дата Статус Енглески језик To The Top 4, уџбеник

 

H.Q. Mirchell 1020
Дата Статус Енглески језик To The Top 4, радна свеска H.Q. Mirchell 650
ЈП Завод за уџбенике Италијански језик AMICI 4 – уџбеник са електронским аудио додатком Катарина Завишин, Јасмина Стојковић 770
ЈП Завод за уџбенике Италијански језик AMICI 4 – радна свеска за другу годину учења Катарина Завишин, ЈасминаСтојковић 591,80
Дата Статус Француски језик Pixel 4, уџбеник Sylvie Schmitt 940