Уџбеници за шести разред школске 2019/2020. године

Предмет Издавач Уџбеник Аутори Број одобрења
Српски језик „Вулкан издаваштво“ Читанка, ћирилица Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић 650-02-00055/2019-07

од 27.3.2019.

Српски језик „Вулкан издаваштво“ Граматика, ћирилица Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов 650-02-00055/2019-07

од 27.3.2019.

Енглески језик „KLETT” ЕyesOpen 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

Аутори уџбеника:Ben Goldstein,Ceri Jones,

EmmaHeyderman;аутори радне свеске:

VickiAnderson, EoinHiggins

650-02-00452/2018-07

од 19.4.2019.

Италијански језик ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Amici 2, италијански језик за шести. Разред основне школе, друга година учења; Уџбенички комплет (уџбеник са ЦД-ом и радна свеска) Александра Блатешић,

Јасмина Стојковић

650-02-00023/2019-07 од 13.3.2019.
Француски језик “KLETT“ Club @ dos 2, уџбеник Aurelie Combriat                                        Philippe Liria

OlivierJurczyk

650-02-00121/2019-07

од 20.5.2019.

МАТЕМАТИКА „Математископ“ Математика, уџбеник за шести разред основне школе; Ћирилица

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица;

Електронски додатак уџбеничком комплету

Математика 6 (уџбенички комплет)

Владимир Стојановић;

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић:

Никола Вигњевић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

 

ФИЗИКА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Физика 6, уџбеник зашести разред основне школе; ћирилица Љубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Нешић 650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

 

ФИЗИКА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Љубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Нешић 650-02-00054/2019-07

од 21.5.2019.

 

БИОЛОГИЈА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Биологија за шести разред основне школе; ћирилица Милица Маркелић,Ива Лакић ,Катарина Зељић,Невена Кузмановић 650-02-000599/2019-07 од 21.5.2019.
ИСТОРИЈА „БИГЗ школство”

 

Историја 6 ‒уџбеник са одабранимисторијским изворима за шести разредосновнешколе; ћирилица Урош Миливојеви, Весна Лучић, Борис Стојковски 650-02-00068/2019-07

од 21.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА „ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО”

Географија за шести разред основне школе; ћирилица Јелена Поповић 650-02-00058/2019-07

од 20.5.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА „ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО“

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица КАТАРИНА ТРИФУНОВИЋ

 

650-02-00122/2019-07

од 9.5.2019.

МУЗИЧКА  КУЛТУРА НОВИ ЛОГОС Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица МР АЛЕКСАНДРА ПАЛАДИН

МР ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ БОКАН

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА „ЕДУКА” Техника и технологија за шести разред основне школе ћирилица уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00430/2018-07  од 4.4.2019.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО „ЕДУКА” Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07

од 21.5.2019.

Уџбеници за други разред школске 2019/2020. године

Издавач Предмет Уџбеник Аутори Број одобрења
Енглески језик „KLETT” Super Minds,

енглески језик за други разред основне школе

(уџбеник из два дела и четири аудио ЦД-а)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00148/2019-07

од 21.5.2019.

Музичка култура Нови Логос Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00151/2019-07

од 14.5.2019.

Свет око нас Нови Логос Светоконас 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Свет око нас Нови Логос Светоконас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

„У срцу знања”, читанка,  српски језик за други разред основне школе, ћирилица Јован Љуштановић, Зорица Рацић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

Радна свеска 2, уз читанку за други разред основне школе, ћирилица МирјанаСтакић, Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

„Од гласa до реченице”,граматика за други разред основнешколе, ћирилица МирјанаСтакић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Српски језик БИГЗ

школство

Латиница,уџбеник за други разред основне школе, латиница Мирјана Стакић 650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

Математика БИГЗ

школство

Математика 2,уџбеник за други разред основне школе; ћирилица СањаМаричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Математика БИГЗ

школство

Математика 2,радни листови за други разред основне школе (први и другидео)

ћирилица; (уџбенички комплет)

СањаМаричић, Драгица Ђуровић 650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Ликовна култура Клетт Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе, ћирилица Сања Филиповић 650-02-00124/2019-07

од 19.4.2019.