Позив за подношење понуда- средства за текуће одржавање

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за текуће одржавање.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- текуће одржавање

 

Advertisements

Позив за подношење понуда- средства за молерско-фарбарске радове

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за молерско-фарбарске радове у школи.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда средства за молерско-фарбарске радове

poziv-molerski-materijal

Позив за подношење понуда- средства за репрезентацију

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за репрезентацију. Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда- репрезентација

 

Позив за подношење понуда- одржавање рачунарске опреме

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуга– одржавање рачунарске и биротехничке опреме .

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- одржавање рачунарске опреме

 

Позив за подношење понуда- средства за одржавање хигијене

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за одржавање хигијене.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- средства за хигијену

 

Позив за подношење понуда- набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке добра- набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- канцеларијски материјал

 

Јавна набавка број 1/2019- Ужина за ученике ОШ „Светозар Марковић“ Краљево за школску 2018/2019. годину

ЈН бр. 1/2019

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 1/2019 – Ужина за ученике ОШ „Светозар Марковић“ Краљево за школску 2018/2019. годину

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда-ужина

Конкурсна документација- ужина