Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2 ЈНМВ 3-2018

Advertisements

Јавна набавка број 3/18- услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево

ЈН бр. 3/18

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 3/18 – услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка број 2/18- Услуга организовања наставе у природи и екскурзије ученика у школској 2018/2019. години

ЈН бр. 2/18

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 2/18 – услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево: реализација екскурзијe ученика VII и VIII разреда и настава у природи ученика II и IV разреда ОШ “Светозар Марковић“-Краљево. у шк. 2018/2019. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда- фотографисање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-фотографисање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда за фотографисање

 

Позив за подношење понуда- осигурање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-осигурање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив осигурање 2018