Позив за подношење понуда

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуга- израда Техничке документације за унапређење енергетскe ефикасности зграде јавне намене (у својини јединице локалне самоуправе), односно објекта који користи Основна школа „Светозар Марковић“ у Краљеву у улици Цара Душана бр.2.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда

Advertisements

Јавна набавка број 3/2019- Услуга организовања наставе у природи и екскурзије ученика у школској 2018/2019. години

ЈН бр. 3/2019

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 3/2019 – услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево: организовање екскурзије за ученике од I дo VI разреда и наставе у природи за ученике I и III разреда у школској 2018/2019. години

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда- средства за текуће одржавање

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за текуће одржавање.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- текуће одржавање

Позив за подношење понуда-осигурање имовине

Ш „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге осигурања имовине. Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда- осигурање имовине

 

Одлуке о додели уговора

Одлукe о додели уговора у поступку избора најповољније понуде:

Одлука о додели уговора -средства за репрезентацију

Одлука о додели уговора -средства за хигијену

Одлука о додели уговора-средства за молерско- фарбарске радове 

Одлука о додели уговора-набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

Одлука о додели уговора-одржавање рачунарске и биротехничке опреме