Позив за подношење понуда- фотографисање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-фотографисање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда за фотографисање

 

Advertisements

Позив за подношење понуда- осигурање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-осигурање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив осигурање 2018

Позив за подношење понуда- ужина ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-ужина ученика у школској 2018/2019. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив ужина

 

Позив за подношење понуда у поступку набавке радова на инсталирању опреме за аутоматску дојаву пожара

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке радова на инсталирању опреме за аутоматску дојаву пожара у објекту ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

ПОЗИВ АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

Позив за подношење понуда -радови на дигитализацији система видео надзора и добара која се односе на замену и постављање нових камера у постојећи систем

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку радова на дигитализацији система видео надзора и добара која се односе на замену и постављање нових камера у постојећи систем.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА -РАДОВИ И ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Одлука о додели уговора за организовање екскурзије за ученике од I дo VII разреда и наставе у природи за ученике I и II разреда у шк. 2017/2018. години

Одлука о додели уговора за организовање екскурзије за ученике од I дo VII разреда и наставе у природи за ученике I и II разреда у шк. 2017/2018. години

 

Јавна набавка број 1/2018- Услуга организације и реализације наставе у природи ученика 1. и 2. разреда и екскурзије ученика од 1. до 7. разреда у школској 2017/2018. години

ЈН бр. 1/2018

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 1/2018 – Услуга организације и реализације наставе у природи ученика 1. и 2. разреда и екскурзије ученика од 1. до 7. разреда у школској 2017/2018. години

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација