ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ– ЂАЧКА УЖИНА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  ђачка ужина ученика ОШ Светозар Марковић КРАЉЕВО:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позивамо Вас да у поступку набавке услуге:  израда Пројекта хидротехничких инсталација за реконструкцију постојеће хидрантске мреже ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву Цара Душана број  2, на к.п.бр. 621/1 КО Краљево.

Позив за подношење понуда-за набавку реквизита за физичко васпитање.

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке реквизита за физичко васпитање.

Више информација о јавној набавци можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда-за набавку електричног клавира

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке електричног клавира.

Више информација о јавној набавци можете да сазнате из приложеног документа.

Јавна набавка 2/2020 ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

ЈН бр. 2/2020

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 2/2020 – услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ VII РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ (ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК)

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда-осигурање имовине

OШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге осигурања имовине. Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда- осигурање имовине

Позив за подношење понуда- средства за текуће одржавање

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке средстава за текуће одржавање.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- текуће одржавање