Позив за подношење понуда- рачунарска опрема

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке добара– набавка рачунарске опреме.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

ОШ „Светозар Марковић“-Краљево позива заинтересована правна лица да доставе понуде у поступку набавке добра–моторна косачица.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

ОШ „Светозар Марковић“-Краљево позива заинтересована правна лица да у поступку набавке добра–школски намештај за опремање учионица доставе понуде.

Позив за подношење понуда

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку избора најповољније понуде за набавку добра- опрема за видео надзор у ОШ „Светозар Марковић“-Краљево

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку избора најповољније понуде за набавку радова на санацији заштитних решетака на прозорима у приземљу објекта ОШ „Светозар Марковић“-Краљево

 

Позив за подношење понуда

ОШ „Светозар Марковић“-Краљево позива заинтересована правна лица да у поступку набавке добра –опрема за видео-надзор доставе понуде.

Позив за подношење понуда