Позив за подношење понуда- ужина ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-ужина ученика у школској 2017/2018. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив ужина

Позив за подношење понуда- осигурање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-осигурање ученика у шк. 2017/2018. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив осигурање

Позив за подношење понуда- фотографисање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-фотографисање ученика у шк. 2017/2018. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда за фотографисање

 

 

Позив за подношење понуда- штампач

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке добара– набавка једног штампача.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за достављање понуда-штампач

Позив за подношење понуда- разглас

Позивамо заинтересована правна лица да у поступку набавке радова- радови на испоруци и уградњи разгласа за потребе ОШ “Светозар Марковић“ поднесу понуде.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда- рачунарска опрема

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке добара– набавка рачунарске опреме.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда).

Позив за подношење понуда- рачунарска опрема