Одлука о додели уговора за организацију и реализацију екскурзије за ученике VIII разреда у школској 2017/2018. години

Одлука о додели уговора за организацију и реализацију екскурзије за ученике VIII разреда у шк. 2017/2018. године

 

Advertisements

Јавна набавка број 3/17- Услуга организовања екскурзије ученика осмог разреда у школској 2017/2018. години

ЈН бр. 3/17

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности број 3/17 – услуга путовања за потребе ОШ “Светозар Марковић“-Краљево: организовање екскурзије за ученике VIII разреда у школској 2017/2018. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа (позива за подношење понуда и конкурсне документације).

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за организацију и реализацију наставе у природи за ученике III и IV разреда у шк. 2017/2018. години

Одлука о додели уговора за организацију и реализацију наставе у природи за ученике III и IV разреда у шк. 2017/2018. години

Одлука о избору најповољније понуде за снабдевања ученика ужином у школској 2017/2018. години

На састанку Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег понуђача за снабдевање ученика ужином у школској 2017/2018. години одржаној 15.09.2017. године донета је одлука о избору најповољније понуде за снабдевање ученика ужином у школској 2017/2018. години.

Одлука о избору снабдевача ужином

Одлука о избору најповољније понуде за осигурање ученика у школској 2017/2018. години

На састанку Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег понуђача за осигурање ученика у школској 2017/2018. години одржаној 15.09.2017. године донета је одлука о избору најповољније понуде за осигурање ученика у школској 2017/2018. години.

Одлука о избору осигурања

Одлука о избору најповољније понуде за фотографисање ученика у школској 2017/2018. години

На састанку Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег понуђача за фотографисање ученика у школској 2017/2018. години одржаној 15.09.2017. године донета је одлука о избору најповољније понуде за фотографисање ученика у школској 2017/2018. години.

Одлука о избору фотографисања