Распоред часова за мај 2021. године

Поштовани ученици и родитељи,

У понедељак, 10.5.2021. године настава у преподневној смени одржава се за ученике V, VI, VII и VIII разреда, а у поподневној за ученике I, II, III и IV разреда. Сва одељења подељена су на две групе: групу А и групу Б, тако да у понедељак у школу долази група Б.
Ученици од првог до четвртог разреда ће наставу похађати свакодневно. Настава у првој смени почиње у 7:25h (нулти час) , а завршава се у 12:15h (седми час). Настава у другој смени за ученике од I-IV разреда почиње у 12:45h (први час), а завршава се у 17:50h (четврти час).

За свако одељење предвиђен је део школског дворишта у ком ће ученици проводити велики одмор. Овакав распоред направљен је како би се обезбедила безбедна дистанца између ученика и на отвореном простору у току одмора. Са размештајем одељења ученике ће упознати одељењске старешине и дежурни наставници, а размештај одељења је истакнут на огласној табли школе.

Група ученика која одређеног дана није на настави има обавезу да прати ТВ часове на РТС-у, као и да ради задатке које наставник постави на платформи за наставу на даљину. Ученици који из одређених разлога не долазе на наставу у школи прате ТВ часове и наставу на даљину, односно извршавају своје обавезе редовно (раде домаће задатке, учествују у пројектима и друго).

Распоред часова за ученике од петог до осмог разреда доступан је на следећем линку:

Распоред часова за мај 2021. године

Ученици су у обавези да се придржавају свих мера у циљу заштите здравља и безбедности ученика. О овим мерама учитељице и одељењске старешине обавестиће ученике још једном. Препоруке за одговорно понашање објављене су у посебном чланку на школском сајту.

За недоумице у вези са распоредом часова, група и звоњења ученици могу да се обрате одељењским старешинама.

Директор школе

Драгана Лазовић

Организација наставе од 19. априла 2021. године

Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавамо Вас о следећем:

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитно г рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00- 000271412020-1 5 од 19.08.2020. године).

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома је важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике.

У жељи да ученици успешно заврше школску годину потребно је да се настава и остали облици образовно-васпитног рада припремају и реализују у функцији остваривања прописаних исхода кроз одговарајуће садржаје и активности.

Распоред часова ученика старијих разреда од 19.04.2021. године : http://raspored.rs/pub/?pid=f85e

ОБАВЕШТЕЊЕ

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама Кризног штаба од 12.03.2021. године, донета је одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. године , за све разреде другог циклуса (V-VIII) основне школе, настава организује путем наставе на даљину. Као и до сада обезбеђено је емитовање часова наставе путем Јавног медијског сервиса РТС платформе РТС Планета и Гугл учионица

Ученици од V-VIII разреда са наставом крећу од 07:10h када почиње нулти час и са наставом завршавају тог дана у 13:55h када се завршава седми час.

Часови старијих разреда трају 45 минута, а уколико ученици искажу потребу, наставник ће организовати и час допунске, додатне и припремне наставе.

Ученици од I-IV разреда са наставом крећу од 8h у школи кроз непосредан образовно- васпитни рад, као и до сада. Начин реализације наставе ће се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.

Распоред звоњења за ученике се налази у прилогу.

Распоред часова за више разреде:

http://raspored.rs/pub/?pid=jiga

Распоред часова енглеског језика за ниже разреде:

http://raspored.rs/pub/?pid=d2yz

ПРОМЕНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ОД МАРТА 2021. ГОДИНЕ

У понедељак, 01.03.2021. године доћи ће до промене начина рада.

Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда наставу ће похађати пре подне, а ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда после подне.

Први час у преподневној смени за ученике старијих разреда почиње у 07:25h када почиње нулти час док први час почиње у 08:00h. Распоред часова ученика старијих разреда је истакнут на огласној табли у приземљу школе и објављен на веб-сајту школе. О распореду долазака групе А и групе Б на наставу ученике ће обавестити одељењске старешине.

Ученици млађих разреда наставу ће похађати у поподневној смени у две групе, од 12:45 и 15:25. О термину почетка наставе за групу А и групу Б ученике ће обавестити одељењске старешине. 

Директор школе

Драгана Лазовић

Распоред часова за март :http://raspored.rs/pub/?pid=2d56

Распоред часова за јануар 2021. године

Поштовани ученици и родитељи,

У понедељак, 18.1.2021. године почиње друго полугодиште. Настава у преподневној смени одржава се за ученике I, II, III и IV разреда, а у поподневној за ученике V, VI, VII и VIII разреда. Сва одељења подељена су на две групе: групу А и групу Б, тако да у понедељак у школу долази група А.
Ученици од првог до четвртог разреда ће наставу похађати свакодневно. Настава у првој смени за једну групу почиње у 8:00h, а за другу у 10:40h. Настава у другој смени за ученике од V-VIII разреда почиње у 13:25h (нулти час), а завршава се у 18:15h (седми час).

За свако одељење предвиђен је део школског дворишта у ком ће ученици проводити велики одмор. Овакав распоред направљен је како би се обезбедила безбедна дистанца између ученика и на отвореном простору у току одмора. Са размештајем одељења ученике ће упознати одељењске старешине и дежурни наставници, а размештај одељења је истакнут на огласној табли школе.

Група ученика која одређеног дана није на настави има обавезу да прати ТВ часове на РТС-у, као и да ради задатке које наставник постави на платформи за наставу на даљину. Ученици који из одређених разлога не долазе на наставу у школи прате ТВ часове и наставу на даљину, односно извршавају своје обавезе редовно (раде домаће задатке, учествују у пројектима и друго).

Распоред часова за ученике од петог до осмог разреда доступан је на следећем линку:

Распоред часова за јануар 2021. године

Ученици су у обавези да се придржавају свих мера у циљу заштите здравља и безбедности ученика. О овим мерама учитељице и одељењске старешине обавестиће ученике још једном. Препоруке за одговорно понашање објављене су у посебном чланку на школском сајту.

За недоумице у вези са распоредом часова, група и звоњења ученици могу да се обрате одељењским старешинама.

Директор школе

Драгана Лазовић

Промена организације рада од октобра 2020. године

Поштовани ученици и родитељи,

У понедељак, 28.9.2020. године почиње измењена организација рада. Настава у преподневној смени одржава се за ученике I, II, III и IV разреда, а у поподневној за ученике V, VI, VII и VIII разреда. Сва одељења подељена су на две групе: групу А и групу Б.
Ученици од првог до четвртог разреда ће наставу похађати свакодневно. Настава у првој смени за једну групу почиње у 8:00h, а за другу у 10:40h. Настава у другој смени за ученике од V-VIII разреда почиње у 13:25h (нулти час), а завршава се у 18:15h (седми час).

За свако одељење предвиђен је део школског дворишта у ком ће ученици проводити велики одмор. Овакав распоред направљен је како би се обезбедила безбедна дистанца између ученика и на отвореном простору у току одмора. Са размештајем одељења ученике ће упознати одељењске старешине и дежурни наставници, а размештај одељења је истакнут на огласној табли школе.

Група ученика која одређеног дана није на настави има обавезу да прати ТВ часове на РТС-у, као и да ради задатке које наставник постави на платформи за наставу на даљину. Ученици који из одређених разлога не долазе на наставу у школи прате ТВ часове и наставу на даљину, односно извршавају своје обавезе редовно (раде домаће задатке, учествују у пројектима и друго).

Распоред часова за ученике од петог до осмог разреда доступан је на следећем линку:

Распоред часова

Ученици су у обавези да се придржавају свих мера у циљу заштите здравља и безбедности ученика. О овим мерама учитељице и одељењске старешине обавестиће ученике још једном. Препоруке за одговорно понашање објављене су у посебном чланку на школском сајту.

За недоумице у вези са распоредом часова, група и звоњења ученици могу да се обрате одељењским старешинама.

Директор школе

Драгана Лазовић

Обавештење за ученике који похађају наставу на даљину и ученике од петог до осмог разреда за дане када наставу не похађају у школи

Настава на даљину за ученике од 1. до 4. разреда који нису у могућности да исту похађају непосредно у простору школе, биће емитована на мултимедијској интернет платформи РТС Планета.

Наставници ће додатну подршку овим ученицима пружати путем платформе Гугл учионица,а ученици су у обавези да редовно прате часове на мултимедијској интернет платформи РТС Планета, раде задатке које наставници поставе на наведеној платформи и учествују у пројектима. Вредновање и напредовање ученика (оцењивање) вршиће се искључиво у школи у договору са наставником, а у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години издатим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Данима када ученици од 5. до 8. разреда наставу не похађају у школи исту ће пратити на каналима РТС 2 и РТС 3 према сатници приказивања која ће бити доступна на адреси rasporednastave.gov.rs.

Наставници ће додатну подршку ученицима пружати путем платформе Гугл учионица, а ученици су у обавези да редовно прате часове на каналима РТС 2 и РТС 3 и раде задатке које наставници поставе на наведеној платформи.

Снимљени часови који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије су доступни и на на мултимедијској интернет платформи РТС Планета.

У оквиру националне платформе за онлајн учење који је назван Моја школа, на адреси mojaskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у  сви ученици ће имати могућност праћења и реализације наставе на даљину, као и приступ тестовима.

Настава на даљину од понедељка и на РТС2

Настава на даљину, осим на ТВ каналу РТС3, интернет порталу РТС-а и платформи РТС Планета, од понедељка 23. марта ће бити доступна и на Другом програму Радио-телевизије Србије.

Основци од 1. до 4. разреда, наставне часове могу пратити од 8.00 – 14.45 на телевизијском каналу РТС2.

Ђаци од 5. до 8. разреда, наставу могу пратити од 8.00 – 15.30, на телевизијском каналу РТС3.

Након наставе за осмаке, такође на каналу РТС3, радним данима од 15.30 до 20.00 сати биће емитована настава за средњошколце (општеобразовни предмети).

Распоред емитовања образовних садржаја доступан је на сајту РТС-а, у програмској шеми РТС3 и на сајту Министарства просвете.

Ако на неки час закасне или га пропусте, а желе да га погледају на каналима РТС2 или РТС 3, ученици то могу учинити у наредна 72 сата.

На интернет платформи Радио-телевизије Србије, РТС Планета такође су доступни сви емитовани часови за ученике основних и средњих школа. Наставни садржаји се на РТС Планети могу накнадно и више пута прегледати, а оператери неће наплаћивати проток и пренос података за те садржаје, саопштило је Министарство просвете.

Часове на интернет платформи РТС Планета можете пратити када желите, где желите, можете да их паузирате, наставите или поново погледате.

Упутство за приступ наставним садржајима на РТС Планети путем мобилног телефона:

Потребно је да инсталирате бесплатну апликацију која је доступна у Гугл продавници (Google play) односно App Store. Следећи корак је регистрација преко Фејсбук налога или имејл адресе. Када дођете на РТС Планету, одмах ћете угледати одељак „Моја школа“ – налази се на насловној страни на вебу и у категорији „Моја школа“ у главном менију. Часове на интернет платформи РТС Планета можете пратити када желите, где желите, можете да их паузирате, наставите или поново погледате.

Додатне информације о учењу на даљину родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57.