Право на образовање и родна равноправност

logo-projekta-erc

Да осми март није само дан цвећа и поклона као малих знакова пажње за драге жене подсетиле су нас чланице Ученичког парламента, Вршњачког тима и Медијаторског тима наше школе. Оне су у сарадњи са својим координаторкама припремиле малу презентацију у холу школе да нас подсете да је 8. март пре свега празник у знак сећања на све оне велике жене које су крчиле пут родној равноправности онда када је то било најтеже.

Презентација које су ученице припремиле уз помоћ наставнице ликовне културе води нас кроз животе Јелисавете Начић, Катарине Ивановић, Милунке Савић, Милеве Марић Анштајн, Данице Томић, Милице Стојадиновић Српкиње, Ксеније Атанасијевић, Надежде Петровић, Исидоре Секулић – знаменитих српкиња, које су живеле и стварале у време када је образовање девојчица и жена било не право, већ предмет подсмеха, често сматрано грехом.

Њихове животне приче, изазови са којима су се сусретале и цена коју су плаћале због своје потребе да се интелектуално уздижу и развијају ту су да нас подсете на дугу историју борбе да се елиминише дуализам у образовању заснован на родним разликама. Да та борба још увек траје подсећа нас Малала, Пакистанка која је своју жељу за знањем умало платила животом.

СРЕЋАН ВАМ 8. МАРТ, ПРАЗНИК ПОСВЕЋЕН БОРБИ ЖЕНА ДА ЖИВЕ ДОСТОЈАНСТВЕНО.

Олга Дробњак,

координаторка ОПД тима

Advertisements

Радови вршњачких едукатора, чланова Вршњачког тима и Ученичког парламента

Ученици шестог и седмог разреда који су прошли обуку у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, идентификовали су као проблем недовољну информисаност свих актера школског живота о заштити приватности ученика, и о заштити ученика од дискриминације и насиља. Као једну од планираних активности, ученици су направили пано презентацију, са циљем да што више ученика упознају са њиховим правима. Осим тога, у плану су и представе форум театра и информисање родитеља путем брошура.

Одржана редовна обука вршњачких едукатора у оквиру пројекта „Образовање за права детета“

​У суботу и недељу 22. и 23. априла 2017. године у ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву, одржана је обука о правима детета као редовна пројектна активност.
Ове године осим представника Ученичког парламента и Вршњачког тима обуци су присуствовали и ученици који су показали изузетну мотивисаност и интересовање за учешће у пројекту „Образовање за права детета“, а који су право учешћа остварили писањем мотивационих писама.
Захваљујући водитељкама обуке, Љиљани Орловић, школском психологу и Олги Дробњак, школском педагогу, учесници обуке су имали прилике да стекну нова знања, али и да прошире постојећа знања на тему дечијих права, заштите од дискриминације и насиља, партиципације. Метод радионичарског рада омогућио је учесницима и да развију своје компетенције када је у питању тимски рад, способност презентовања и аргументовања својих ставова, као и комуникативних вештина.
Након два дана интензивног рада, ученици су као један од кључних проблема издвојили слабу информисаност свих актера школског живота о правима детета у образовном систему, посебно када се ради о заштити од дискриминације угрожених група и насиља. Планиране акције ученика ће због тога, имати у свом фокусу информисање.

 

У сусрет обуци о правима детета

У оквиру припрема за обуку ученика о правима детета, у ОШ ,,Светозар Марковић“ у Краљеву, одржано је попуњавање мотивационих писама/упитника ученика који су заинтересовани за учешће на обуци. Наиме, ОПД тим ОШ „Светозар Марковић“ донео одлуку да ове године, осим ученика који су изабрани представници Ученичког парламента и Вршњачког тима у шестом разреду, право учешћа на обуци добију још пет ученика шестог разреда који покажу највећу мотивисаност за учешће на обуци.
​На тај начин, већи број ученика ће проћи обуку, а очекује се и повећање квалитета пројектних активности.

Дaна 7.4.2017. године, 34 ученика је попуњавало мотивациона писма/упитнике. Писма су пре прегледања била шифрована. Сви чланови ОПД тима и представници Ученичког парламента и Вршњачког тима прегледали су писма и оценили их оценом од 1 до 10, на основу следећих критеријума:

​-ангажовање у ваннаставним активностима у школи;

-ангажовање у активностима ван школе;

-спремност за волонтерски рад;

-спремност за тимски рад;

-способност аргументоване презентације својих способности и вештина;

-разлози мотивисаности учешћа у пројекту.

На основу претходно донетих правила рангирања, одабрано је пет ученика за учешће на обуци о правима детета, која је планирана за 22. и 23. април 2017. године.

Неколико ученика који су попуњавали мотивациона писма, оставило је коментар да су веома захвални за пружену прилику да буду укључени у пројектне активности, иако нису одабрани представници својих вршњака.

Како се ова пракса показала веома добром и пошто су је ученици подржали, ОПД тим је одлучио да и у наредном периоду ова активност буде саставни део пројектних активности.

Извор: Блог пројекта ОПД

Наши ученици у филму о дискриминацији

У току боравка наших ученика у Дечјем селу Песталоци у Трогену  у оквиру размене ученика која је део пројекта „Образовање за права детета“ и у којем учествује наша школа настао је кратак филм који наглашава потребу спречавања дискриминације. Наши ученици Матија и Лука су се одазвали позиву ауторке филма и прихватили да учествују у овом видео-пројекту. Погледајте видео снимак.

Боравак у Швајцарској- незаборавно искуство!

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који се реализује у ОШ „Светозар Марковић“ у сарадњи са УГ „Имам идеју“ из Краљева био је планиран и програм размене који подразумева боравак ученика и наставника супервизора у Песталоци Дечјем селу у Трогену у Швајцарској. По три наставника и по двадесет ученика седмог разреда из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Чибуковачки партизани“ отпутовали су у Швајцарску 30.1.2017. у 11 сати, а у Краљево су се вратили 15.2.2017. године. Из ОШ „Светозар Марковић“ пратиоци ученика-супервизори су били наставници Гордана Киковић и Слободан Миловановић, док је Алекса Попадић био супервизор и преводилац.
Група ученика и наставника из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Чибуковачки партизани“ из Краљева боравила је у Трогену у Швајцарској од 31.1. до 14.2.2017. године. У сарадњи са координаторима из Дечјег села пре путовања је усаглашен и испланиран распоред радионица у којима су наши представници учествовали. Програм рада био је базиран на радионицама у вези са личним развојем, стереотипима, предрасудама, дискриминацији и интеркултуралношћу, а ученици су током боравка имали радионице са децом из Каљининграда у Русији.
Током боравка у Дечјем селу у Трогену ученици су се бавили следећим темама и учествовали у следећим активностима: увод, обилазак Дечјег села, очекивања и циљеви, идентитет и лични развој, стереотипи и предрасуде, дискриминација, критичко размишљање, интеркултурална размена са младима из Русије са посебним освртом на антидискриминацију, припремање и реализација радио програма у циљу рефлексије и преношења знања, осмишљавање активности које ће уследити по повратку у Краљево са циљем преноса знања, завршна евалуација и завршно дружење. Током једног дана ученици су представили и Србију, Краљево и две школе из којих су ученици који су учествовали у овој размени. Радионице посвећене различитим темама реализоване су током радних рада у преподневном (од 9 до 12 часова) и поподневном термину (од 14 до 17 часова). Ученици су након вечере имали и време за слободне активности (спортске активности у спортској сали у вечерњим часовима), једну шетњу кроз село са бакљама, дружење у спортској сали која је једне вечери била претворена у дискотеку и дружење у Клубу за младе, дружење у кући у којој су боравили и кућама у којима су била смештена деца из других школа.
Осим наведених активности, ученици су имали и задужења која су спроводили у складу са распоредом који је направљен у кући и истакнут на табли за поруке у кући. Ова задужења имала су за циљ да обезбеде функционисање и суживот 24 људи у једној кући и подразумевала су обавезе у вези са прањем судова, чишћењем куће, довожењем хране и враћањем посуђа у централну кухињу, одржавањем хигијене у кући и др. Приликом израде распореда обавеза супервизори су се трудили да воде рачуна о равномерној подели задужења. Све дневне активности завршавале су се до 22 часа, када су сви ученици били у кући у којој су смештени.
Супервизори су током боравка били обавезни да присуствују свим радионицама са ученицима (радним данима од 9 до 12 и од 14 до 17 часова), осим једног дана када су били на обуци за супервизоре (супервизори-преводиоци нису присуствовали тој обуци, јер су били на радионицама са ученицима) и једног слободног дана, који су могли да искористе у термину који су договорили са водитељима обуке и другим супервизорима. Супервизорима је сертификатом о раду потврђено да су током боравка имали укупно 176 сати рада, што обухвата време проведено на радионицама и екскурзијама, мада су супервизори имали обавезу да брину о ученицима и током свих других активности након радионица (боравка у спортској сали и др.). Супервизори су били задужени за организовање активности које утичу на заједнички живот у кући. Током неких активности које су обављали ученици, а које су подразумевале комуникацију са особљем Дечјег села присуство и надзор супервизора били су обавезни.
Сарадња са управом, водитељима и запосленима (у кухињи, вешерници, Центру за посетиоце, Клубу за младе и техничкој служби) у Песталоци Дечјем селу била је на високом нивоу. Водитељи радионица Каталина Примо и Данијел Цубербуелер и приправници Микаела и Мануел Алт били су веома професионални и пружали су помоћ током читавог боравка у Дечјем селу. Осмишљавали су и реализовали активности које су ученицима и супервизорима биле занимљиве и поучне.
У своје акционе планове који садрже активности које ће реализовати по повратку у Краљево, учесници су углавном уврстили теме идентитета, стереотипа и предрасуда, вршњачко насиље и тимски рад.
Радионице посвећене евалуацији боравка и раду на радионицама у Швајцарској показале су да су ученици били веома задовољни свим аспектима боравка у Трогену (садржај програма, водитељи радионица, размена са ученицима из Русије, заједнички живот и супервизори). Учесници су били изузетно задовољни исходом овог пројекта. Многи су ово искуство описали као искуство које ће памтити целог живота. Много учесника је похвалило структуру курса и приступ који се у Дечјем селу користи. Заједнички живот био је заиста добро искуство за већину учесника, а ученици су током евалуације похвалили и супервизоре, што је допринело успешном исходу боравка. Многи су навели да су супервизоре описали као друге родитеље, брижне и посвећене. Сарадња са руском групом је по оцени учесника представљала занимљиво искуство и добро је оцењена.
Ученици и наставници-супервизори су током боравка у Швајцарској обишли више градова, културно-историјских и природних знаменитости. Реализовано је више излета током којих су ученици могли да боље упознају Швајцарску и то: обилазак Музеја технике „Технорама“, обилазак Рајниних водопада, обилазак Цириха (обилазак града и Националног музеја Швајцарске), обилазак Сент Галена, обилазак Луцерна (обилазак града, Музеја леденог доба и Музеја огледала), обилазак планинског врха Сентиса и алпског села Апенцел. Ученици су током повратног путовања обишли и град Инсбрук у Аустрији.
Превозник „Бечеј превоз“ за ово путовања ангажовао је професионалне возаче, који добро познају трасу којом смо се кретали и који су допринели успешној реализацији излета и путовања. Осим почетког кашњења из Краљева на које није могло да се утиче, путовање је протекло без проблема, а паузе које су возачи правили пратиле су потребе ученика и наставника.
Боравак је протекао без озбиљнијих проблема. Понашање ученика било је углавном примерно. Услови смештаја били су добри. Ученици наше школе били су смештени у кући број 2 (кућа „Лалибела“) у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама у складу са распоредом који је направљен током припремних састанака са ученицима у Краљеву. Исхрана је била разноврсна и квалитетна, а порције велике. Ученици су били здрави, а мање здравствене проблеме санирала је наставница биологије Гордана Киковић.
Овогодишња размена је успешно реализована.
Захваљујемо се Дечјој фондацији „Песталоци“, удружењу грађана „Имам идеју“ и ОШ „Светозар Марковић“ што су нам омогућили да учествујемо у овогодишњој размени.

Гордана Киковић, Слободан Миловановић и Алекса Попадић

Процедуре у случају насиља

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у нашој школи се реализују активности у циљу унапређења индикатора остварености права детета у образовном систему. Како би школа остварила права детета на заштиту од насиља и дискриминације, у школском холу су постављене табле са процедурама реаговања у случају насиља. Процедуре су преузете из Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Осим тога, ученицима, запосленима и родитељима су доступне и информације коме могу да се обрате у случају насиља у школи, као и ван ње.
Овом акцијом школа је осим права на заштиту ученика од насиља, обезбедила и право на информисаност ученика, запослених и родитеља.

Јелена Бишевац, школски координатор пројекта „Образовање за права детета“