Радови вршњачких едукатора, чланова Вршњачког тима и Ученичког парламента

Ученици шестог и седмог разреда који су прошли обуку у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, идентификовали су као проблем недовољну информисаност свих актера школског живота о заштити приватности ученика, и о заштити ученика од дискриминације и насиља. Као једну од планираних активности, ученици су направили пано презентацију, са циљем да што више ученика упознају са њиховим правима. Осим тога, у плану су и представе форум театра и информисање родитеља путем брошура.

Advertisements

Одржана редовна обука вршњачких едукатора у оквиру пројекта „Образовање за права детета“

​У суботу и недељу 22. и 23. априла 2017. године у ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву, одржана је обука о правима детета као редовна пројектна активност.
Ове године осим представника Ученичког парламента и Вршњачког тима обуци су присуствовали и ученици који су показали изузетну мотивисаност и интересовање за учешће у пројекту „Образовање за права детета“, а који су право учешћа остварили писањем мотивационих писама.
Захваљујући водитељкама обуке, Љиљани Орловић, школском психологу и Олги Дробњак, школском педагогу, учесници обуке су имали прилике да стекну нова знања, али и да прошире постојећа знања на тему дечијих права, заштите од дискриминације и насиља, партиципације. Метод радионичарског рада омогућио је учесницима и да развију своје компетенције када је у питању тимски рад, способност презентовања и аргументовања својих ставова, као и комуникативних вештина.
Након два дана интензивног рада, ученици су као један од кључних проблема издвојили слабу информисаност свих актера школског живота о правима детета у образовном систему, посебно када се ради о заштити од дискриминације угрожених група и насиља. Планиране акције ученика ће због тога, имати у свом фокусу информисање.

 

У сусрет обуци о правима детета

У оквиру припрема за обуку ученика о правима детета, у ОШ ,,Светозар Марковић“ у Краљеву, одржано је попуњавање мотивационих писама/упитника ученика који су заинтересовани за учешће на обуци. Наиме, ОПД тим ОШ „Светозар Марковић“ донео одлуку да ове године, осим ученика који су изабрани представници Ученичког парламента и Вршњачког тима у шестом разреду, право учешћа на обуци добију још пет ученика шестог разреда који покажу највећу мотивисаност за учешће на обуци.
​На тај начин, већи број ученика ће проћи обуку, а очекује се и повећање квалитета пројектних активности.

Дaна 7.4.2017. године, 34 ученика је попуњавало мотивациона писма/упитнике. Писма су пре прегледања била шифрована. Сви чланови ОПД тима и представници Ученичког парламента и Вршњачког тима прегледали су писма и оценили их оценом од 1 до 10, на основу следећих критеријума:

​-ангажовање у ваннаставним активностима у школи;

-ангажовање у активностима ван школе;

-спремност за волонтерски рад;

-спремност за тимски рад;

-способност аргументоване презентације својих способности и вештина;

-разлози мотивисаности учешћа у пројекту.

На основу претходно донетих правила рангирања, одабрано је пет ученика за учешће на обуци о правима детета, која је планирана за 22. и 23. април 2017. године.

Неколико ученика који су попуњавали мотивациона писма, оставило је коментар да су веома захвални за пружену прилику да буду укључени у пројектне активности, иако нису одабрани представници својих вршњака.

Како се ова пракса показала веома добром и пошто су је ученици подржали, ОПД тим је одлучио да и у наредном периоду ова активност буде саставни део пројектних активности.

Извор: Блог пројекта ОПД

Наши ученици у филму о дискриминацији

У току боравка наших ученика у Дечјем селу Песталоци у Трогену  у оквиру размене ученика која је део пројекта „Образовање за права детета“ и у којем учествује наша школа настао је кратак филм који наглашава потребу спречавања дискриминације. Наши ученици Матија и Лука су се одазвали позиву ауторке филма и прихватили да учествују у овом видео-пројекту. Погледајте видео снимак.

Боравак у Швајцарској- незаборавно искуство!

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који се реализује у ОШ „Светозар Марковић“ у сарадњи са УГ „Имам идеју“ из Краљева био је планиран и програм размене који подразумева боравак ученика и наставника супервизора у Песталоци Дечјем селу у Трогену у Швајцарској. По три наставника и по двадесет ученика седмог разреда из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Чибуковачки партизани“ отпутовали су у Швајцарску 30.1.2017. у 11 сати, а у Краљево су се вратили 15.2.2017. године. Из ОШ „Светозар Марковић“ пратиоци ученика-супервизори су били наставници Гордана Киковић и Слободан Миловановић, док је Алекса Попадић био супервизор и преводилац.
Група ученика и наставника из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Чибуковачки партизани“ из Краљева боравила је у Трогену у Швајцарској од 31.1. до 14.2.2017. године. У сарадњи са координаторима из Дечјег села пре путовања је усаглашен и испланиран распоред радионица у којима су наши представници учествовали. Програм рада био је базиран на радионицама у вези са личним развојем, стереотипима, предрасудама, дискриминацији и интеркултуралношћу, а ученици су током боравка имали радионице са децом из Каљининграда у Русији.
Током боравка у Дечјем селу у Трогену ученици су се бавили следећим темама и учествовали у следећим активностима: увод, обилазак Дечјег села, очекивања и циљеви, идентитет и лични развој, стереотипи и предрасуде, дискриминација, критичко размишљање, интеркултурална размена са младима из Русије са посебним освртом на антидискриминацију, припремање и реализација радио програма у циљу рефлексије и преношења знања, осмишљавање активности које ће уследити по повратку у Краљево са циљем преноса знања, завршна евалуација и завршно дружење. Током једног дана ученици су представили и Србију, Краљево и две школе из којих су ученици који су учествовали у овој размени. Радионице посвећене различитим темама реализоване су током радних рада у преподневном (од 9 до 12 часова) и поподневном термину (од 14 до 17 часова). Ученици су након вечере имали и време за слободне активности (спортске активности у спортској сали у вечерњим часовима), једну шетњу кроз село са бакљама, дружење у спортској сали која је једне вечери била претворена у дискотеку и дружење у Клубу за младе, дружење у кући у којој су боравили и кућама у којима су била смештена деца из других школа.
Осим наведених активности, ученици су имали и задужења која су спроводили у складу са распоредом који је направљен у кући и истакнут на табли за поруке у кући. Ова задужења имала су за циљ да обезбеде функционисање и суживот 24 људи у једној кући и подразумевала су обавезе у вези са прањем судова, чишћењем куће, довожењем хране и враћањем посуђа у централну кухињу, одржавањем хигијене у кући и др. Приликом израде распореда обавеза супервизори су се трудили да воде рачуна о равномерној подели задужења. Све дневне активности завршавале су се до 22 часа, када су сви ученици били у кући у којој су смештени.
Супервизори су током боравка били обавезни да присуствују свим радионицама са ученицима (радним данима од 9 до 12 и од 14 до 17 часова), осим једног дана када су били на обуци за супервизоре (супервизори-преводиоци нису присуствовали тој обуци, јер су били на радионицама са ученицима) и једног слободног дана, који су могли да искористе у термину који су договорили са водитељима обуке и другим супервизорима. Супервизорима је сертификатом о раду потврђено да су током боравка имали укупно 176 сати рада, што обухвата време проведено на радионицама и екскурзијама, мада су супервизори имали обавезу да брину о ученицима и током свих других активности након радионица (боравка у спортској сали и др.). Супервизори су били задужени за организовање активности које утичу на заједнички живот у кући. Током неких активности које су обављали ученици, а које су подразумевале комуникацију са особљем Дечјег села присуство и надзор супервизора били су обавезни.
Сарадња са управом, водитељима и запосленима (у кухињи, вешерници, Центру за посетиоце, Клубу за младе и техничкој служби) у Песталоци Дечјем селу била је на високом нивоу. Водитељи радионица Каталина Примо и Данијел Цубербуелер и приправници Микаела и Мануел Алт били су веома професионални и пружали су помоћ током читавог боравка у Дечјем селу. Осмишљавали су и реализовали активности које су ученицима и супервизорима биле занимљиве и поучне.
У своје акционе планове који садрже активности које ће реализовати по повратку у Краљево, учесници су углавном уврстили теме идентитета, стереотипа и предрасуда, вршњачко насиље и тимски рад.
Радионице посвећене евалуацији боравка и раду на радионицама у Швајцарској показале су да су ученици били веома задовољни свим аспектима боравка у Трогену (садржај програма, водитељи радионица, размена са ученицима из Русије, заједнички живот и супервизори). Учесници су били изузетно задовољни исходом овог пројекта. Многи су ово искуство описали као искуство које ће памтити целог живота. Много учесника је похвалило структуру курса и приступ који се у Дечјем селу користи. Заједнички живот био је заиста добро искуство за већину учесника, а ученици су током евалуације похвалили и супервизоре, што је допринело успешном исходу боравка. Многи су навели да су супервизоре описали као друге родитеље, брижне и посвећене. Сарадња са руском групом је по оцени учесника представљала занимљиво искуство и добро је оцењена.
Ученици и наставници-супервизори су током боравка у Швајцарској обишли више градова, културно-историјских и природних знаменитости. Реализовано је више излета током којих су ученици могли да боље упознају Швајцарску и то: обилазак Музеја технике „Технорама“, обилазак Рајниних водопада, обилазак Цириха (обилазак града и Националног музеја Швајцарске), обилазак Сент Галена, обилазак Луцерна (обилазак града, Музеја леденог доба и Музеја огледала), обилазак планинског врха Сентиса и алпског села Апенцел. Ученици су током повратног путовања обишли и град Инсбрук у Аустрији.
Превозник „Бечеј превоз“ за ово путовања ангажовао је професионалне возаче, који добро познају трасу којом смо се кретали и који су допринели успешној реализацији излета и путовања. Осим почетког кашњења из Краљева на које није могло да се утиче, путовање је протекло без проблема, а паузе које су возачи правили пратиле су потребе ученика и наставника.
Боравак је протекао без озбиљнијих проблема. Понашање ученика било је углавном примерно. Услови смештаја били су добри. Ученици наше школе били су смештени у кући број 2 (кућа „Лалибела“) у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама у складу са распоредом који је направљен током припремних састанака са ученицима у Краљеву. Исхрана је била разноврсна и квалитетна, а порције велике. Ученици су били здрави, а мање здравствене проблеме санирала је наставница биологије Гордана Киковић.
Овогодишња размена је успешно реализована.
Захваљујемо се Дечјој фондацији „Песталоци“, удружењу грађана „Имам идеју“ и ОШ „Светозар Марковић“ што су нам омогућили да учествујемо у овогодишњој размени.

Гордана Киковић, Слободан Миловановић и Алекса Попадић

Процедуре у случају насиља

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у нашој школи се реализују активности у циљу унапређења индикатора остварености права детета у образовном систему. Како би школа остварила права детета на заштиту од насиља и дискриминације, у школском холу су постављене табле са процедурама реаговања у случају насиља. Процедуре су преузете из Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Осим тога, ученицима, запосленима и родитељима су доступне и информације коме могу да се обрате у случају насиља у школи, као и ван ње.
Овом акцијом школа је осим права на заштиту ученика од насиља, обезбедила и право на информисаност ученика, запослених и родитеља.

Јелена Бишевац, школски координатор пројекта „Образовање за права детета“

Обука „Од предрасуда до стереотипа до дискриминације и насиља“ у нашој школи

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који се у нашој школи реализује од 2013. године, 19.11.2016. одржана је једнодневна акредитована обука Ужичког центра за права детета , којој је присуствовало 25 запослених из ОШ „Светозар Марковић“ и један сарадник организације „Имам идеју“. Обука „Од предрасуда до стереотипа до дискриминације и насиља“ је планирана активност у оквиру унапређења индикатора остварености права детета, са циљем да се запослени упознају са значењем дискриминације као и њеним облицима, како јасно видљивим, тако и слабије уочљивијим, у образовно-васпитном раду. Запослени су имали прилике и да се боље упознају са Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања. Водитељ обуке била је Александра Јованкин Алексић, а утисци запослених су одлични. Осим што су препознали битност теме и неопходност сталног усавршавања, учесницима се посебно допала динамика и методе рада водитеља. Примена знања са ове обуке планирана је на часовима одељењске заједнице, а одељењске старешине су добиле низ занимљивих, и корисних идеја за рад.

Јелена Бишевац, координатор пројекта“Образовање за права детета“