Објављена је расподела ученика по школама

Расподела ученика по школама је доступна на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/.

Званични резултати расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама биће истакнути у приземљу школе у понедељак, 3.7.2017. године.

Упис ученика у средње школе у првом уписном кругу обавиће се у уторак 4. и среду 5. јула 2017. године.

Advertisements

Објављивање званичне листе жеља

У приземљу школе истакнуте су званичне листе жеља.

Према календару уписних активности, објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама планирано је за понедељак, 3.7.2017. године. Расподела ученика по школама ће бити доступна на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/.

Упис ученика у средње школе у првом уписном кругу обавиће се у уторак 4. и  среду 5. јула 2017. године.

Објављивање привремене листе жеља

У понедељак 26.6.2017. године у приземљу школе ће бити истакнуте привремене листе жеља.

Родитељи и ученици треба да провере да ли се образовни профили на привременој листи поклапају са листом жеља коју су предали одељењском старешини.

Уколико постоји непоклапање ових листа, родитељ треба да се одмах обрати одељењском старешини, како би грешка била исправљена.

Попуњавање листе жеља

Попуњавање листе жеља обавиће се у просторијама школе у суботу, 24. јуна 2017. године према следећем распореду:

одељење 8/1  од 8 до 10 часова

одељење 8/2 од 10 до 12 часова

одељење 8/3 од 12 до 14 часова

одељењe 8/4  од 14 до 16 часова

Ученици треба да дођу у школу у пратњи родитеља.

Ученици треба да понесу:

  • конкурс (уколико су га набавили),
  • непопуњену листу жеља,
  • посебан папир са образовним профилима за који су заинтересовани и
  • хемијску оловку.

Одељењске старешине, школски педагог и психолог објасниће родитељима и ученицима како треба да попуне листе жеља.

Након попуњавања, директорка ће потписати попуњене листе жеља, а одељењски старешина ће ученицима вратити по један оверен и потписан примерак листе жеља.

Нaкон уношења у базу, ученици ће моћи да провере исказане жеље ученика у приземљу школе, као и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку:

http://www.upis.mpn.gov.rs/

Сајт за упис ученика у средње школе

На веб адреси http://www.upis.mpn.gov.rs/ налази се редизајниран сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја за упис у средње школе. Позивам ученике да преконтролишу своје податке који се налазе на сајту (име, име родитеља, презиме, датум и место рођења, оцене из шестог, седмог и осмог разреда) и да случају да примете било какву грешку исту без одлагања пријаве одељењском старешини.

За проверу података користи се шестоцифрена шифра коју су одељењске старешине уписале ученицима у ђачке књижице.

На овом сајту ће бити објављени и резултати са завршног испита, а потом и листе жеље које ученици буду предали школи, а затим и школа у коју је ученик на основу укупног броја бодова распоређен (у понедељак, 3.7.2017. године).

Славица Павловић, директор школе

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

Привремени резултати завршног испита објављени су у школи.
Ученик или родитељ, односно старатељ, има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи  у понедељак, 19.6.2017. године од 8:00 до 16:00.
Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже приговор школској комисији након увида у тесту понедељак,  од 8:00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор окружној комисији на ду уторак, 20.6.2017. године од 8:00 до 16:00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о седишту окружне комисије.
Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно старатељ, обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.
Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу, такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.
Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.

Прелиминарни резултати са завршног испита

Прелиминарни резултати завршног испита истакнути су у холу школе. Увид у резултате ученици и њихови родитељи могу да изврше у суботу од 8  до 12 часова. Улаз у школу биће могућ на наставнички улаз.

Увид у резултате са завршног испита требало би да буде могућ и преко сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз помоћ шифре ученика на линку http://www.upis.mpn.gov.rs .

Славица Павловић, директор школе