Подношење захтева за упис детета ван подручја школе у први разред основне школе

У складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању и  („Службени гласник РС“ број 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019, 129/2021 и 129/2021) јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.

Евидентирање деце врши се у  Одељењу друштвених делатности Градске  управе.

Уколико родитељ односно други законски заступник жели да упише дете ван подручја школе којој  дете припада према месту становања мора да  поднесе  захтев  изабраној  школи.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Имајући у виду претходно велико интересовање родитеља за упис у ОШ „Светозар Марковић“, позивамо све заинтересоване родитеље да благовремено, већ од понедељка 10. јануара 2022. године поднесу захтев за упис детета ван подручја школе.

Захтеви се подносе до 01.02.2022. године.

Захтеви за сагласност се могу преузети са сајта школе или у одељењу друштевних делатности Градске управе (зграда Градске управе, први улаз, III спрат, соба 308 А). Захтев за сагласност се подноси у два примерка. Подношење захтева се врши сваког радног дана у секретаријату школе  од 8:00 до 13:00 часова.

Школа ће, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавестити родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, најкасније до 30. априла 2022. године.

Школа ће родитеље обавестити о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе у што краћем року.

Упис деце у први разред школске 2022/2023. године вршиће се од 1. априла 2022. године.

Добро дошли у ОШ „Светозар Марковић“!

Директор

Драгана Лазовић

Захтев за сагласност

Такмичење из ватрогасне технике

У организацији Добровољног ватрогасног друштва Краљево, 27.12.2021.године у Свечанoj сали Градске управе града Краљева, одржано је Општинско такмичење „Квиз знања из области заштите од пожара“.

Нашу школу представљали су следећи ученици:

Екипа девојчица:

Кристина Ђоновић (6-2), Искра Стевановић (6-2), Дуња Пиљојчић (6-1), Јања Кнежевић (6-2).

Екипа дечака:

Ђорђе Павловић (6-4), Лука Симоновић (6-4), Милош Милић(6-1), Вукан Стевановић (5-4).

Школа је добила пехар за учешће на такмичењу, сви ученици су добили Дипломе за учешће на такмичењу и пригодне поклоне.

Наставник технике и технологије

Предраг Великинац

Ана Милуновић водиће радионицу на Републичком зимском семинару за наставнике српског језика

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика ће се одржати онлајн од 21. до 23. јануара 2022. године. Организатори Семинара су традиционално, поред Друштва за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду. Тема предстојећег Републичког зимског семинара је Настава за ново време (кључна знања из језика и књижевности за наставак школовања и свакодневни живот).

У недељу, 23. јануара 2022. године наставница српског језика и књижевности Ана Милуновић водиће радионицу под називом „Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења“. Њена радионица садржаће приказ начина на који су се ученици и наставник прилагодили измењеном наставном процесу, примере увођења нових наставних садржаја кроз пројектно учење, вршњачку едукацију, групни рад, тематску наставу, дебату и дискусију, као и примере из наставне праксе: изборна лектира за осми разред – Џон Бојн „Дечак у пругастој пиџами” – дискусија (непосредна настава) и новела Антона Павловича Чехова „Вањка” – дебата (онлајн настава).

Ова радионица требало би да помогне наставницима да ефикасно прилагоде облике рада измењеном наставном процесу, примене у свом раду различите приступе учењу, повежу и примене традиционална и савремена методичка решења.