Табеларни приказ конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину

Табеларни приказ конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

У току је упис у први разред школске 2021/2022. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу припремили су нове процедуре уписа деце у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину.

Родитељи, старатељи и законски заступници приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се од 1.04. до 31.05.2021. године. Упис се обавља сваког радног дана од 9h до 13h у секретаријату школе. Након уписа у заказаном термину психолог, односно педагог школе тестираће ученика.

Учитељица Катарина Симовић на листи спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

На Јавном позиву за образовање листе извршилаца за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања на листу спољних сарадника ове институције уврштена је Катарина Симовић, учитељица у нашој школи.

Са листе ових извршилаца, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће за потребе различитих пројеката бирати сараднике у складу са њиховим компетенцијама и претходним искуство.

Честитамо нашој колегиници!

Oнлајн пријаве за полагање пријемног испита у специјализованим одељењима гимназија и уметничких школа oд 12. до 15. априла

Oд 12. до 15. априла ове године родитељи и други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализованa одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику могу да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења.

Пријемни испити за ове школе, у складу са конкурсом који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године, а родитељи ће, по први пут, увид у резултате моћи да погледају онлајн.

Све активности у вези са завршетком основне школе, као и упис у средњу школу, ове школске године ће се, такође први пут, обављати путем овог портала, без подношења иједног папира.

Уместо седам места које су родитељи до сада морали да посете (у школи и онлајн), сада ће једним приступом на порталу mojasrednjaskola.gov.rs моћи да стекну увид у све неопходне резултате и спроведу све кораке за електронски упис деце у средњу школу.

У овај јединствени пројекат, који подразумева унапређење процеса реализације завршног испита и успостављање портала Моја средња школа mojasrednjaskola.gov.rs који грађанима омогућава низ електронских услуга за упис ученика у средњу школу, Влада Србије је уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу до сада уложила више од 49 милиона динара.

Завршни испит на крају основног образовања, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан од 23. до 25. јуна, а родитељи ће имати увид у прелиминарне резултате тог испита на поменутом порталу 27. јуна. На истом порталу подносиће се и жалбе на резултате завршног испита.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула.

Они који не искористе предност електронског подношења листе жеља, могу поднети ову листу у папирном облику у школама 3. и 4. јула.

Родитељи ће 11. јула на порталу имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Такође, и упис у средње школе моћи ће да се обави електронским путем, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.

Влада Србије је претходне школске године приступила дигитализацији процеса завршног испита, чиме је цео процес постао транспарентнији, знатно је смањен и број наставника укључених у процес прегледања тестова, а дешифровање тестова се од претходне године ради електронски.

Број наставника прегледача по тесту је преполовљен, у односу на претходни период када су се тестови прегледали у папиру, с обзиром на то да се затворена питања прегледају аутоматски. Процес припреме, штампања и прегледања завршног испита ове године биће додатно унапређен.

Извор вести: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Информација за родитеље: Избор уџбеника

Поштовани родитељи,

Имајући у виду исказано интересовање родитеља, желим да вас упознам са процедуром избора уџбеника.

Избор уџбеника у школи извршило је Наставничко веће у складу са Законом о уџбеницима, а на основу образложених предлога стручних већа за области предмета. Стручна већа за области предмета предлоге су дала након сагледавања различитих аспеката одобрених уџбеника више издавача.

Стручна већа (која чине наставници који предају предмет за који се бирају уџбеници) изабрала су оне уџбенике за које сматрају да ће најбоље допринети остваривању прописаних исхода, циљева образовања, која својим стручним, техничким и методичким решењима највише одговарају начину рада са ученицима, узрасту и интересовањима ученика. У обзир су узета и претходна позитивна искуства у коришћењу уџбеника неких издавача и квалитет дигиталних уџбеника (а сви учитељи су прошли обуку за коришћење дигиталних уџбеника).

Осим набавке нових уџбеника за четврти и осми разред (у којим се од следеће школске године примењују нови планови наставе и учења), школа подржава иницијативе родитеља да на други начин обезбеде уџбенике својој деци (набавка коришћених уџбеника, позајмица, размена и сл.).

Ниједан учитељ или наставник у нашој школи није у претходном, а неће ни у наредном инсистирати на куповини новог уџбеника. Ученици могу да уче из расположивих извора знања. Школа подржава учење из свих доступних извора информација, не само из изабраних уџбеника, већ и свих других доступних извора знања, и штампаних и електронских, и оних који се плаћају и оних који су под одређеним околностима бесплатни.

Ценећи вашу заинтересованост за питање избора уџбеника, обавештавамо вас да ће у току наредне школске године бити извршено анкетирање чланова Ученичког парламента или фокус групе сачињене од ученика више разреда, како би били прикупљени ставови ученика о коришћеним уџбеницима, а да ће резултати бити јавно доступни.

Срдачан поздрав, 

Драгана Лазовић, директор школе

Оцењивање у школи, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера

Кризни штаб подржао је на данашњој седници предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се омогући долазак ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера.

У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама.

У допису упућеном школама наведено је да приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима,  односно на онима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и учења.

Млађи основци од понедељка иду редовно на наставу

Ђаци основних школа првог циклуса (од првог до четвртог разреда) од понедељка 22. марта 2021. године ићи ће у школу, као што је то био случај и до сад – у редовну наставу, док ђаци од петог до осмог разреда основних школа и сви средњошколци пратиће наставу онлајн.

На састанку председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић и медицинског дела Кризног штаба одлучено је данас да се ипак остане при досадашњем начину рада и да млађи основци похађају наставу редовно.

Свакако, у појединачним случајевима, на основу одлуке локалних кризних штабова, уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја преко школских управа, може се донети другачија одлука.

Извор вести: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Oдлаже се и пробни завршни тест

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавештава да је данас донета одлука о одлагању пробног завршног теста за ученике осмог разреда.

 Пробни завршни тест, који је планиран за 26. и 27. март, одложиће се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.

Извор вести: Министарство просвете, науке и технолошког развоја