Пример добре праксе наставе на даљину: Математика, наставник Милош Николић

Представљамо вам пример добре праксе наставе на даљину и пример подршке ученицима током пандемије вируса Covid 19.

Пример добре праксе наставе на даљину ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

Наставник: Милош Николић

Предмет: Математика

Разред: VI-1

Пример добре праксе наставе на даљину: Математика, наставница Снежана Ђорђевић

Представљамо вам пример добре праксе наставе на даљину и пример подршке ученицима током пандемије вируса Covid 19.

Пример добре праксе наставе на даљину ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

Наставник: Снежана Ђорђевић

Предмет: Математика

Разред: седми

Пример добре праксе наставе на даљину: Музичка култура, наставница Драгана Милићевић

Представљамо вам пример добре праксе наставе на даљину и примере подршке ученицима током пандемије вируса Covid 19.

Музички инструменти- Направи сам

Пример добре праксе наставе на даљину ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

Наставник: Драгана Милићевић

Предмет: Музичка култура

Разред: пети

Ликовни конкурс

Поводом обележавања Дана Светог Саве, Основна школа „Светозар Марковић” у Краљеву организује ликовни конкурс.

ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА

Тема: Свети Сава

Ученици млађих разреда радове треба да предају својим одељењским старешинама, који радове треба да доставе учитељици Јасмини Мајсторовић. Ученици старијих разреда своје радове треба да предају наставници ликовне културе Кристини Трујић, најкасније до 18.1.2021. године.

О резултатима конкурса учесници ће бити обавештени најкасније до Дана Светог Саве.

Директор школе

Драгана Лазовић

Литерарни конкурс за све младе књижевне ствараоце

 Литерарни конкурс намењен је ученицима наше школе.

Тема:

  1. Свети Сава – неугасиво светло над српским школама

 Молимо вас да обратите пажњу на пропозиције конкурса:

  1. рад треба да је дужине од једне  до две куцане стране А4 формата ( фонт 12, проред 1,5 );
  2. текстове треба лекторисати;
  3. два одштампана примерка потписати шифром, а податке о ученику написати у посебној коверти (име и презиме ученика, шифра, разред и одељење, учитељ/наставник).

Радове ученика млађих разреда доставити учитељицaма Јасни Марјановић и Гордани Ђајић, а радове ученика старијих разреда наставницама српског језика Јасмини Булатовић и Гордани Миљковић до 18. јануара 2021. године.

Рад наставнице хемије Љиљане Божовић и учитељице Златане Зарић објављен у „Хемијском прегледу“

Рад наставнице хемије Љиљане Божовић и учитељице Златане Зарић под називом „Лабораторијска вежба за ученике 8. и 4. разреда основне школе у оквиру предмета хемија и рука у тесту – откривање света“ објављен је у броју 5 часописа „Хемијски преглед“ који издаје Српско хемијско друштво.

У рубрици Хемија из/за школе Љиљана Божовић и Златана Зарић приказале су како у исто време и на истом (заједничком) часу могу да уче ученици 4. и 8. разреда основне школе, под мотивом: Предмети у школи могу бити врло интересантни, треба их само зачинити вољом, забавом и презентацијом. Ученици су били веома заинтересовани, а нарочито они млађи. Можда ће и друге на сличне сарадње инспирисати сценарио који су осмислиле и реализовале колегинице: “Лабораторијска вежба за ученике 8. и 4. разреда основне школе у оквиру предмета Хемија и Рука у тесту – откривање света”.
Задале су себи пуно образовних и функционалних задатака да их постигну са ђацима оба узраста на овом часу. И у томе су успеле.

Честитамо нашим колегиницама које су искуство из учионице поделиле са стручном јавношћу.

Зимски распуст

Последњи наставни дан у првом полугодишту је петак, 18. децембар 2020. године. Измењеним Календаром рада за школску 2020/2021. годину предвиђено је да зимски распуст за ученике почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.

Стручно усавршавање за наставнике и школске библиотекаре у организацији ФПН У Београду

Истраживачки тим Факултета политичких наука ове године реализовао је онлајн радионице у оквиру пројекта ‚‚Медијска и информацијска писменост у Југоисточној Европи у функцији развоја критичког мишљења и заговарања младих” заједно са Факултетима политичких наука из Сарајева и Подгорице. Пројекат је део заједничког регионалног програма ‚‚Дијалог за будућност- Јачање дијалога и социјалне кохезије унутар и између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије” који спроводе UNESCO, UNICEF и UNDP.

У оквиру пројекта, у циљу  унапређења медијске и информацијске писмености,  обухваћене су три групе  учесника. Свакој циљној групи посвећен је посебан сегмент пројекта и у складу са тим тематски дефинисане радионице у оквиру онлајн предавања за студенте друштвено хуманистичких усмерења (први модул пројекта), вебинара за наставнике и библиотекаре (други модул пројекта) и радијске емисије за медисјке професионалце (трећи модул пројекта).

Медијска и информацијска писменост је кључна кометенција у савременом добу која омогућава да грађанин буде активан учесник  демократских процеса, посебно данас у контексту дигиталних медија. Вебинар Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост има за циљ јачање капацитета наставника и библиотекара у поменутој области. Овакава приступ усмерен је ка унапређењу компетенција запослених у образовању ради  поспешивања сензибилности према другом и другачијем код младих. Радионице су подржане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а вебинар је регистрован у Заводу за унапређење васпитања и образовања као регионални стручни скуп под бројем 528.

Вебинар је  одржан у новембру, а  учествовало је деведесет наставника и библиотекара основних и средњих школа из четрдесет градова у Србији. Директорка Драгана Лазовић и библиотекарка Невена Мартић биле су представнице наше школе.

Теме на којима су базирана предавања и интерактивни задаци су:

– улога комуникације у међукултуралном дијалогу

– антидискриминативне  политике

– превенција ширења насилног екстремизма

– улога дигиталних медија у образовању.

Поред теоријских знања полазници вебинара имали су прилику да се кроз симулације (анимиране видео записе) сусретну и анализирају стварне проблеме из праксе. Симулације су дизајниране тако да су  веома погодне за рад са младима у циљу унапређења компетенција за детектовање и проналажење  адекватних  решења у специфичним ситуацијама.

Кључни појмови који су обележили ово стручно усавршавање су  идентитет, толеранција, мултикултуралност, интеркултуралност, дијалог и демократија. О њима су током тродневних онлајн радионица говорили истакнути предавачи попут доц. др Сарине Бакић (ФПН, Универзитет  у Сарајеву), проф. др Данијеле Петровић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) , проф. др Драгане Стоцкел (ФПН, Универзитет у Београду), проф. др Маријане Пајванчић (Правни факутет, Универзитет у Новом Саду), проф. др Ане Мартиноли (ФДУ, Универзитет уметности  у Београду) и МА Тијане Речевић ((ФПН, Универзитет у Београду).

Успешна интеркултурална интеракција представља свесност да је наша култура  оквир из кога вреднујемо као и спремност сагледавања ситуације из перспективе друге културе. Стална стручна усавршавања запослених у образовању, а потом и  њихов рад са младима у овој области у великој мери доприносе развоју демократије у нашем друштву.

Невена Мартић,

школски библиотекар

Постигнуће ученика из Србије изнад просека ТИМСС скале

Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом разреду основне школе, TIMSS, спроведено је и у нашој школи у марту 2019. године. У истраживању 2019. године учествовало је 165 основних школа, односно 4.279 ученика четвртог разреда. Истраживање је спроведено на нивоу државе, тако да појединачних резултата нема. 

Ученици четвртог разреда из Србије остварили су 508 поена на тесту из математике што је статистички значајно више у односу на просек TIMSS скале који износи 500 поена.

Ученици из Србије остварили су 517 поена на тесту из природних наука што је статистички значајно више у односу на просек TIMSS скале који износи 500 поена. 

Браво за све ученике који су учествовали у овом истраживању и њихове учитеље!

Носилац истраживања је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) а у националним оквирима, истраживање је спровео Институт за педагошка истраживања у Београду. Подршку Mинистарству просвете, науке и технолошког развоја за учешће у овом циклусу ТИМСС -а, пружила је Европска комисија.

Преузмите:

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја