Распоред ученика по школама

У холу школе (између наставничке канцеларије и учионице за српски језик) истакнути су спискови са распоредом ученика по средњим школама, смеровима гимназија и образовним профилима.

Распоред ученика по школама можете да погледате и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку:

http://www.upis.mpn.gov.rs/

Потребна документа за упис у средњу школу

Приликом уписа у средњу школу (6. и 7. јула 2015. године) ученици подносе следећа документа:

1) Пријаву за упис;
2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном
основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној
основној школи;
3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за
образовни профил за који конкуришу