Пројекат Образовање за права детета

Замислите да живимо у свету у ком је Конвенција о правима детета најважнији међународни правни документ. И замислите да тај документ није само слово закона на папиру, већ да свет заиста почива на поштовању права детета и да се то види свуда: у стварном животу, на улици у кући, у школи…

Такав свет би, несумњиво, био много пријатније место за живот. Можда нам неке ствари говоре да је тај свет далеко, али то не треба да нас спречава да му тежимо, имајући при том различите улоге.

То је био један од разлога да се покрене пројекат Образовање за права детета. Он је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Зато је веома важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

Комитет за права детета је 2008. године нашој земљи упутио низ препорука. Неке од њих се односе и на образовни систем, у смислу да учење о правима детета треба да буде заступљено у школама.

Зато смо осмислили овај пројекат који има следеће циљеве:

– Да креира модел примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији

– Да ојача капацитете школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета

– Да оснажи децу, родитеље и друге чиниоце образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама

Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадwи са 5 огранизација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији. Партнерске организације су Удружења „Нексус”  из Врања, „Имам идеју” из Краљева, „Друштво за заштиту деце и младих – Отворени клуб” из Ниша и „Центар за креативни развој” из Књажевца. Партнерске школе у којима се одвија пројекат су основне школе:  „Светозар Марковић” и „Јован Јовановић Змај” из Врања, „Светозар Марковић” и „Чибуковачки партизани” из Краљева, „Стефан Немања” и “Учитељ Таса” из Ниша, „Митрополит Михаило” из Сокобање, „Вук Караxић” из  Књажевца, „Нада Матић“ и Прва основна школа Краља Петра II из Ужица.

Пројекат се реализује уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације.

Пројекат је осмишљен тако да се њиме постигну дугорочни одрживи резултати, а биће остварен кроз три трогодишња циклуса. У првом циклусу (2013 – 2015) планиране су следеће активности:

– Тренинзи за наставнике о правима детета

– Тренинзи за чланове Ученичких парламената о правима детета

– Тренинзи за родитеље о правима детета

– Примена образовања о правима детета у редовној наставни у свим разредима основне школе

– Реализација акција Ученичких парламената и Савета родитеља са циљем промоције права детета на нивоу партнерских школа

– Израда Индикатора остварености права детета у образовном систему

– Креирање два приручника о правима детета и то за рад са наставницима и рад са Ученичким парламентима, као и ресурс пакета за наставнике за примену образовања о правима детета у редовној настави.

Оцену из познавања Права детета неће нам дати учитељ или наставник, већ животне околности у којима се можемо наћи. Зато се права детета не уче, него се живе, јер су она проистекла из потребе да деца уживају сигурност и безбедност, у сваком сегменту живота.

Свечани пријем првака

Свечани пријем првака у ОШ „Светозар Марковић“ обављен је у понедељак, 1. септембра  2014. године.

Новим ученицима наше школе обратила се в. д. директора школе Славица Павловић, која им је пожелела много успеха у школовању. Ученици старијих разреда припремили су добродошлицу првацима и рецитовали неколико песама.

Ове године у први разред је уписано 137 ученика, који су распоређени у пет одељења. Ову генерацију ученика водиће: Славица Ђурковић (I/1),  Жаклина Перишић (I/2), Јасна Марјановић (I/3) и  Саво Вељковић (I/4) и Марија Симовић (I/5).

Учитељи су прозвали ученике, а затим их повели у учионице у којима ће ученици стицати нова знања.